Tutkimus ja kehitys

 

Suomen Asuntomessujen toimintaan kuuluu oleellisesti myös asumisen tutkimustoiminnan edistäminen ja tiedonvälittäminen. Osuuskunta onkin vuosien varrella tukenut ja teettänyt lukuisia tutkimushankkeita.

Lisäksi Suomen Asuntomessut järjestää yhteistyössä messupaikkakuntien kanssa arkkitehtituuri- ja laatukilpailuja liittyen asuinalueen suunnitteluun sekä itse messutalojen suunnitteluun.

 

Asukasbarometri

Vuodesta 2017 saakka aina tammi- ja huhtikuussa Suomen Asuntomessut on kerännyt laajan tutkimusmateriaalin asumisesta sekä hyvinvoinnista. Tähän asukasbarometriin on osallistunut vuosittain 1500 20-75-vuotiasta suomalaista ympäri maata. Tavoitteena on ollut selvittää, mistä suomalainen asumisen hyvinvointi koostuu ja miten asumisen megatrendit vaikuttavat asukkaiden näkemyksiin. Tutkimuksen sisällön suunnittelussa on konsultoitu alan asiantuntijoita ja perehdytty jo olemassa olevaan alan tutkimukseen. Toteutuksesta ja suunnittelusta on vastannut Suomen Asuntomessut yhteistyössä tutkimuskumppani CEO Helsingin Kari Tervosen kanssa. Tutkimusaineiston on kerännyt Norstat.

Suomen Asuntomessujen tutkimustoiminnan lähtökohtana on lisätä ymmärrystä, mitä suomalainen väestö ajattelee asumisen kysymyksistä oman arkensa näkökulmasta.  Asukasbarometrin mukaan perustyytyväisyys asumiseen on Suomessa hyvällä tasolla. Lisäksi Suomessa on kyvykkäitä organisaatioita, jotka keskittyvät toiminnassaan heikko-osaisten asumisen ongelmien tutkimiseen ja ratkomiseen, sekä asumisen tarkasteluun yhteiskunnan näkökulmasta.

Euroopassa suomalaiset ja tanskalaiset ovat asumiseensa kaikkein tyytyväisimpiä. Ero esimerkiksi Ruotsiin ja Saksaan on huomattava.  Tämän merkittävän eron selittää huonoina pidettyjen asuinalueiden vääisyys, lisäksi suomalaiset ja tanskalaiset asuvat verrattain väljästi. Asukasbarometrin avointen vastausten myötä voi tutustua myös muihin toistuviin ilmiöihin suomalaisessa asumisessa.

Lisätietoja Asukasbarometrista: Osuuskunta Suomen Asuntomessut sähköposti: etunimi.sukunimi(at)asuntomessut.fi

 

Kaavoituskokeilut

Asuntomessuja on toteutettu mitä erilaisimpiin ympäristöihin. Asuinalueita on rakennettu tasamaalle, rinteeseen, veden ääreen ja kuivalle maalle, osittain rakennettuun ja täysin rakentamattomaan ympäristöön. Lähtökohtana on aina ollut synnyttää mallikelpoinen asuinalue, joka liittyy luontevasti olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Messualueiden kaavoituksen tiimoilta järjestetäänkin usein arkkitehtuurikilpailuja.

Vuosien varrella tehtyjä kaavoitus- yhdyskuntatekniikka ja aluesuunnittelukokeiluja, esimerkkejä:

Kaavoituskokeilut:
Pientalo kaupunkimaisessa yhdyskunnassa, Kerava 1974
Viherrakentaminen pohjoisen ehdoilla, arboretum, Tornio 1987
Esteettömyys, Marjala, Joensuu 1995
Ympäristösuunnittelu, maisemavaurioiden korjaus ja pohjaveden suojelu, Tuusula 2000
Hämäläinen raitti, Hämeenlinna 2007
Tiivis kaupunkirakentaminen, Vantaa 2015

Yhdyskuntatekniikka ja aluesuunnittelu:
Kevennetty kunnallistekniikka, Kerava 1974
Maakaasun jakeluverkko, Imatra 1986
Tietotekniikan laajakaistaverkko, Varkaus 1991
Muoviasfalttikokeilu, Pietarsaari 1994
Langaton laajakaistaverkko, turvallisuusteema, Kotka 2002
Joukkoliikenneyhdeydet, Espoo 2006
Merilämpö ja kaatopaikkakaasut + muu tekniikka lämpökeskuksessa, Vaasa 2008
Jäteputkikeräys, Tampere 2012

 

Koetalot ja kokeileva rakentaminen

Asuntomessut on koko toimintansa ajan tarjonnut suunnittelijoille ja rakentajille mahdollisuuden tuotekehittelyyn ja koerakentamisen testaamiseen ja esittelyyn. Asuntomessuilla on vuosittain näytettävää kokeilevan rakentamisen ja erilaisten koerakentamiskohteiden muodossa. Alla muutamia esimerkkejä koetaloista ja kokeilevan rakentamisen kokeilusta:

Tuusula 1972: Asuntohallituksen koetalo A–70
Hämeenlinna 1975: Rautaruukin teräspientalo
Jyväskylä 1985: Yhteisöasumiskoetalot, rinnekerrostalot, puurakentamisperinnettä soveltava talo
Pietarsaari 1994: Lasitalo, Aurinkotalo IEA–5 (kv-energiansäästöohjelma)
Tuusula 2000: Villa 2000, visioiva koetalo
Espoo 2006: Kylätalo Palttina, Kotilo
Vaasa 2008: Omakotitalo kerrostalon katolla pihoineen
Hyvinkää 2013: Merikonttitalo
Jyväskylä 2014: YIT Tornitalot