Lappeenranta 1999

Kanavansuun messualue sijaitsee noin 8 kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Alue jakaantuu kahdeksi kävelyreitin yhdistämäksi naapurustoksi. Alueelle toteutettin 28 omakotitaloa, kaksi rivitalokohdetta, yksi pienkerrostalo ja kaksi kerrostaloa. Lisäksi esiteltiin peruskorjauskohteena vuonna 1848 rakennettu ”Sillanvartijan talo.

Pääteema ”hyvä suunnittelu” toteutui suunnittelijoiden ja asukasperheiden yhteisen kurssimuotoisen työskentelyn avulla, jota opetusministeriö rahoitti. Tätä kautta valmistui 14 kohdetta, jotka olivat pääosin omakotitaloja.

Ylesön huomio kiinnittyi erillistalojen ohella varsinkin koerakennuskorttelin uutuuksiin. Myös hyvin toteutettu ympäristörakentaminen kiinnosti. Luonnon monimuotoisuutta vaalittiin ja suuret siirtolohkareet ja vanhat puut pyrittiin säilyttämään. Luonnonmateriaalien käyttö loi omaa ilmettä messualueen katu- ja ympäristörakentamiseen.

Asuntomessujen historian hienoin messupysäköinti sijoittui koivumetsään. Saimaan kanavan läheisyys ja monien messuvieraiden käyttämä laivayhteys keskustasta messualueen rantaan olivat myös alueen valtteja. Lappeenrannan läheiset rajayhteydet näkyivät myös markkinointina Pietarin aluella ja erillishallina messuilla.