Suomalainen asuminen

Asuminen on murroksessa. Kaupungistuminen, liikkuminen, asumisen palvelut ja digitalisaatio vaikuttavat elämäämme ja arkeemme jatkossa yhä enemmän ja enemmän.

Miten nämä asiat vaikuttavat asumiseemme? Mistä asukkaiden hyvinvointi koostuu? Miten jatkossa ylläpidämme korkean asumistyytyväisyytemme?’

Kysyimme asiaa alan parhailta asiantuntijoilta. Asukkailta itseltään, tietysti.

asukkaiden ääni2

Me Suomen Asuntomessuilla puhumme asumisesta vankalla kokemuksen rintaäänellä – olemmehan kehittäneet suomalaisia asuinympäristöjä jo yli 50 vuoden ajan. Katsomme asumista asukkaan näkökulmasta. Siksi käärimme hihat ja lähdimme selvittämään suomalaisen asumisen nykytilaa.

Olemme keränneet vuosina 2017, 2018 ja 2019 laajan tutkimusmateriaalin asumisesta ja hyvinvoinnista. Tutkimuksen vastaajina on yli 1.500 suomalaista, ikäjakaumalla 20-75-vuotta.

Tutkimuksessa selvitettiin avoimin kysymyksin asioita joita halusimme tietää suomalaisesta asumisesta ja mistä asukkaiden hyvinvointi syntyy. Kysyimme muun muassa:

 • Mistä arjen hyvinvointi rakentuu
 • Mitä tarkoittaa hyvä asuminen
 • Millainen on hyvä asuinalue
 • Millainen on hyvä asunto
 • Miten asukas kuvailee omaa asuinaluettaan
 • Miten asukas kuvailee omaa asuntoaan
 • Mistä asioista hän pitää omassa asuinalueessaan
 • Mistä asioista hän pitää omassa asunnossaan

Strukturoiduin kysymyksinselvitettiin lisäksi:

 • Tyytyväisyys omaan elämään, ja sen tärkeisiin osa-alueisiin
 • Tyytyväisyys omaan asuntoon, asuinalueeseen ja niiden ominaisuuksiin
 • Mihin on satsattu, mistä tingitty viimeisen asuntohankinnan yhteydessä
 • Kokemus asumisesta antamasta vastineesta rahalle
 • Kokemus asumisen kustannusten muutoksista
 • Taustatiedot vastaajasta, asunnosta ja asuinalueesta

Saimme siis ihan hyvän kuvan mistä suomalainen asuminen oikeastaan koostuu.

asuminen nyt1

EUROOPAN HUIPPUTASOA

81 % suomalaisista on tyytyväisiä omaan asumiseensa.

VIIHTYISÄT ASUINALUEET

88 % suomalaisista kokee asuvansa lähellä luontoa. Luonnon läheisyys tuntuu sekä maalla että kaupunkien kivijaloissa.

MAHDOLLISUUKSIEN KIRJO

84 % suomalaisista asuu alueella, joka sopii omaan elämäntilanteeseen.

ISO HINTALAPPU

Asuminen Suomessa on kallista, mutta asukkaat kokevat tehneensä hyvän diilin: 73 % suomalaisista asuu itselleen sopivan hintaisessa asunnossa.

Tulokset kertovat:

Että suomalaisille koti on turvallinen paikka, jossa voi ladata akkujaan. Turvattomina pidettyjä asuinalueita ei juuri ole, ja suomalaiselle tärkeä luonto on kaupunkikeskustoissakin useimmiten riittävän lähellä.

Myös taloudellisesti ahtaalla olevat suomalaiset ovat varsin tyytyväisiä omaan asumiseensa, korkeilla asumisen tukikustannuksilla on saatu asukasnäkökulmasta myös tuloksia aikaan.  Hyvä asuinympäristö on tasapaino virikkeellisen ympäristön ja rauhan välillä.  Osa arvostaa huoletonta kerrostaloasumista, osalle taas omakotitaloasuminen on tärkeä osa omaa elämäntapaa. Korkea asumistyytyväisyys perustuu siihen, että tarjolla on laaja valikoima erilaisia asuinympäristöjä, joissa kaikissa hyvän asumisen peruskriteerit toteutuvat vähintäänkin tyydyttävällä tasolla.

Elämän tyytyväisyyttä rakentavista tärkeistä osa-alueista suomalaiset ovat kaikkein tyytyväisimpiä juurikin asumiseen ja läheissuhteisiinsa. Suomalaisten erinomainen menestys  kansainvälisissä hyvinvointia ja onnellisuutta mittaavissa tutkimuksissa nojaa osaltaan siihen, että asumisen perustarpeet täyttyvät Suomessa hyvin.

Tuomme asumiseen liittyä asioita esille monipuolisesti eri kulmista.

Suomen Asuntomessut on asumisen kokeilualusta. Toimimme yhteistyössä monen eri toimijan kanssa:

donitsi_2019

Lue lisää suomalaisesta asumisesta >>

Osuuskunta Suomen Asuntomessut toimii paremman asumisen puolesta, vuoden ympäri. Tuomme asukkaan näkökulman mukaan asumiseen liittyviin keskusteluihin, olipa kyse sitten rakentamisesta, asumisen kustannuksista, palveluista tai liikkumisesta. Meillä on katse vankasti tulevaisuudessa: pohdimme, miten suuret megatrendit, kuten kaupungistuminen tai teknologinen kehitys muuttavat asumista. Haluamme ymmärtää, miten ihmiset haluavat asua. Tulevaisuudessa Osuuskunta Suomen Asuntomessuihin törmää uudenlaisissa keskusteluissa ja tapahtumissa.