Espoo 2006

Asuntomessut olivat pitkästä aikaa pääkaupunkiseudulla. Vuoden 2006 asuntomessut pidettiin Espoon Kauklahdessa 14.7.-13.8.2006. Vanhan kyläkeskuksen lähelle on rakentunut turvallinen ja lämminhenkinen asuinalue, jossa käsityöläisperinne yhdistyy tulevaisuuden tiiviiseen ja pientalovoittoiseen rakentamiseen.

Asumisen jättimessut

Espoossa tarjonta oli messuhistorian monipuolisin. Esillä oli arjen ratkaisuja ja ihania unelmia jokaiseen makuun. Messuilla näki suomalaisen pientaloasumisen koko kirjon, nuorille tarkoitetuista pienistä vuokrayksiöistä lapsiperheiden tilaviin omakotitaloihin. Esillä oli omakotitaloja, pari- ja rivitaloja, pienkerrostaloja, omistus- ja vuokra-asuntoja. Kaikkiaan näytteillä oli 58 asuntoa.

Messualue – Kauklahti

Espoon asuntomessut järjestettiin Kauklahdessa Espoossa noin noin 20 kilometriä Helsingistä länteen.

Espoon asuntomessujen 13 hehtaarin messualue on osa kehittyvää Kauklahden paikalliskeskusta. Kauklahti on vanhimpia asuttuja taajamia Espoossa. Alueelta on löydetty Espoon vanhin asutuskin, kivikautinen kylämiljöö.

Kaavoituksen tavoitteena oli mahdollistaa alueen täydennys- ja lisärakentaminen sekä osoittaa alueelle asumistoimintoihin liittyviä paikalliskeskuksen keskustapalveluja sekä asumista tukevia virkistys- ja vapaa-ajantoimintoja.

Kaavoituksen yhteydessä laadittiin korttelikohtaiset rakennustapaohjeet messualueelle. Ohjeet koskevat esimerkiksi autopaikkojen ja julkisivujen toteutusta. Alueen tonteista järjestettiin tontinluovutuskilpailu. Kilpailuehdokkaiden valintakriteerinä käytettiin suunnittelun ja teknisen toteutuksen korkeaa laatua.

Liikenneyhteydet messualueelle olivat hyvät. Kauklahden asema on lyhyen kävelymatkan päässä. Rantaradalla matka Helsingin keskustasta taittuu puolessa tunnissa. Autolla alueen saavuttaa hyvin kehä III:ta ja Kauklahdenväylää pitkin.

Messuteemat Espoossa

Espoon Asuntomessujen suunnittelua ja rakentamista ohjasivat teemat ”työ ja asuminen”, ”yhteisöllisyys”, ”monipuolinen asuntotarjonta” sekä ”sisustaminen”.

Sisustaminen

Kauklahden asuntomessuilla oli yli 50 sisustettua asuntoa, joissa esiteltiin sisustamisen uusimmat trendit ja mallit aidossa ympäristössä.

Messutarjontaa täydensivät erillinen sisustusnäyttely ja sisustussuunnittelun ammattilaisten neuvontaklinikka.

Työ ja asuminen

Työajan joustavuus kasvaa ja yhä useampi työskentelee osan aikaa kotoa käsin, siten asunnoissa tai niiden yhteydessä tarvitaan työtiloja.Kauklahden asuntomessut vastasi asumisen haasteisiin ja esitteli malleja työtilojen sisustamiseen.

Yhteisöllisyys

Kauklahti on turvallinen kylämäinen yhteisö. Alueen sydämenä ja asukkaiden kohtaamispaikkana toimii messujen jälkeen Kylätalo Palttina.

Asuntotarjonnan monipuolisuus

Kauklahti tarjosi monimuotoista asumista: nuorille ja vanhoille, vuokralla tai omistaen, omakotitalosta kerrostaloon.Tarjonta oli messuhistorian laajimpia.

Marketanpuisto oheiskohteena

Espoon asuntomessut tarjosi sisältöä myös piharakentamisesta kiinnostuneille, sillä messujen virallisena oheiskohteena toimi Espoossa Kehä III:n varrella sijaitseva Marketanpuisto.

Puisto on Suomen suurin piha- ja puistorakentamisen näyttelypuisto, jossa on pysyvästi esillä yli 110 näytteilleasettajan tuotteita ja osaamista.

Asuntomessujen aikaan puistossa tapahtui normaalia enemmän. Opastettu tunnin kestävä puistokierros starttasi joka päivä klo 17.00 puiston infopisteestä, ns. paviljonkirakennuksesta. Messujen aikana puistossa sai myös neuvontaa keskiviikosta sunnuntaihin klo 10 -18.

Viikonloppuisin järjestettiin vielä eri teematilaisuuksia.

Espoon messuilta haettiin sisustusideoita

Espoon asuntomessut saivat kävijöiltä hyvän arvosanan: näyttelykohteiden määrään oltiin tyytyväisiä ja palvelut toimivat. Messuille lähdettiin erityisesti sisustusvinkkien vuoksi tai muutoin vain viihtymään. Tyypillisesti Kauklahteen tultiin joko läheltä pääkaupunkiseudun kunnista tai muualta Uudeltamaalta. Lähes kolmannes kävijöistä yhdisti vierailun pidempään lomamatkaan pääkaupunkiseudulla.

Runsas tarjonta miellytti

Runsaan tarjonnan vuoksi Espoon asuntomessuilla viihdyttiin pitkään, neljännes kävijöistä jopa yli 6 tuntia. Toisaalta suuri tarjonta vaikutti siihen, että aivan kaikissa näyttelykohteissa ei ehditty vierailla. Näyttelykohteiden määrään oltiin yleisesti ottaen tyytyväisiä. Huolimatta runsaasta asuntotarjonnasta näyttelyhalleissakin ehdittiin vierailla ahkerasti: 92 prosenttia kävijöistä ilmoitti käyneensä sisustushallissa, 73 prosenttia asumisen hallissa ja 65 prosenttia rakentajahallissa.

Espoon asuntomessukävijöistä 80 prosenttia piti messuja hyvinä tai erinomaisina. Parantamisen varaa näki tapahtumassa 18 prosenttia kävijöistä ja 2 prosenttia piti messuja huonoina. Avoimessa palautteessa kiiteltiin aluetta ja sen monipuolisuutta, mutta osa myös kritisoi messualuetta liian moderniksi ja tiiviiksi.

loppuraportti_espoo.pdf