Hyvinkää 2013

Vuoden 2013 Asuntomessut järjestettiin Hyvinkään Metsäkaltevassa. 12.7.–11.8.2013 järjestetyillä messuilla vieraili yhteensä keräsi yli 130 000 kävijää. Metsäkaltevan messualue sijoittuu loivasti lounaaseen laskevaan pienimuotoisesti vaihtelevaan rinteeseen, joka aurinkoisina päivinä suorastaan kylpee valossa. Alue sijaitsee 100 metrin korkeudessa männikköisessä harjumaastossa. Alueen suunnittelun lähtökohtana on ollut sopivan väljästi sijoitetut tontit ja salliva kaava. Myös erityinen panostus puistoihin ja luonnonmukaiseen hulevesien käsittelyyn näkyy vahvasti alueen toteutuksessa. Puistojen ehdoton kruunu on japanilainen kivipuutarha.

Messualueelle haluttiin toteutettavaksi mahdollisimman monipuolisesti suomalaista pientalotuotantoa esitteleviä kohteita. Jo kaavassa annettiin mahdollisuus sekä yksi- että kaksikerroksisuuteen ja eri materiaaleista tehtyihin toteutuksiin. Taitavalla suunnittelunohjauksella alueesta on saatu kaupunkikuvallisesti hallittu ja rauhallinen kokonaisuus.

Energiankulutuksen minimointi ja ympäristövastuulliset toteutusratkaisut näkyvät rakennusten lämmitysjärjestelmien valinnoissa. Useissa kohteissa energiaa tuotetaan erilaisilla hybridiratkaisuilla ja parissa kohteessa on suunnitteilla myös sähköautojen latausmahdollisuus.

Messualueen pienin koti on asuinpinnaltaan alle 100 m2 ja suurin osa taloista sijoittuu 120 ja 150 asuinneliön kokoluokkaan. Tilaa ja väljyyttä löytyy muutamasta 200 m2:n talosta ja lippulaiva kokonsa puolesta on yli 250 m2:n koti.