Ylöjärvi 1996

Asuntomessualue sijaitsee Veittijärven rannalla noin 12 kilometrin päässä Tampereelta. Aluesuunnittelu pohjautui kaavakutsukilpailuun. Messuihin liittyen järjestettiin myös kunnan kanssa kilpailu muunneltavan omakotitalon suunnittelusta sekä arkkitehtiopiskelijakilpailu kestävän kehityksen omakotitalosta.

Messujen teemoja olivat Puun vuoden kokonaisteemaan liittyen etenkin modernit puukerrostalot, alueella toteutettu kaksivesijärjestelmä, tietoverkkohanke Kylätie sekä terveellinen asuminen. Puukerrostalojen ohella rakentamiskokeiluihin kuuluivat teräsrunkoiset rivi- ja pienkerrostalot.

Viheralueiden rakentaminen ja alueen kulkuväylien sekä keskeisen Pihatanhua-pihakadun huolellinen toteutus leikki- ja oleskelualueineen edustivat hyvää ja palkittua ympäristörakentamista.

Yleisön mielenkiinto suuntautui etenkin näyttäviin omakotitaloratkaisuin.