Varkaus 1991

Messuilla oli kaksi näyttelyaluetta, Puurtilanniemen 19 ha:n laajuinen Arkki, jossa esiteltiin uustuotantoa sekä Niittylän peruskorjaus- ja täydennysrakentamisalue.

Puurtilaan rakennettiin kaavaideakilpailun pohjalta kehitetylle alueelle 110 asuntoa, joista 30 erillispientalona ja loput rivi- ja pienkerrostaloihin. Keskeinen teema oli rantarakentaminen, joka toteutui sekä omarantaisina erillistaloina että ns. sinisenä laguunikorttelina. Rantakortteliin tuli myös yhteisiä laituri- ja huvimajatiloja. Toinen pääteema oli tietotekniikka. Alueelle rakennettiin tietoverkko sekä alueen yhteinen tietotupa. Messuilla esiteltiin myös ns. älytalo, Arkimedeen talo, jossa tietotekniikalla hoidettiin turvallisuutta ja lisättiin asumismukavuutta.

varkaus-1991

Erityiskohteena oli myös hartiapankkialue, jonka lähtökohtana oli osuuskunnan suunnittelema perustyyppitalo.

Niittylän aluella peruskorjattiin viisi 1920-luvun puutaloa ja sinne rakennettiin kaksi uutta kerrostaloa, joista toiseen tuli vammaisten asuntoja.

Rantarakentamisen ohella keskustelua herättivät toteuttamisaikaansa heijastavat suuret erillistalot sekä erikoisuuksina ns. Amerikan talot, kaksi USA:sta tuotua valmistaloa. Alueelle rakennettu ns. Karjalatalo, modernisoitu itäkarjalaistyylinen hirsitalo puhutti myös yleisöä.