Taideohjelma

Viihtyisyyttä ja turvallisuutta taiteesta

Prosentti taiteelle – hankkeen teettämän kyselytutkimuksen mukaan 70 % suomalaisista haluaa nähdä kuvataidetta arkisissa ympäristöissään, kuten asuinalueilla, kouluissa, kirjastoissa ja työpaikoilla. Peräti 90 % suomalaisista on sitä mieltä, että taide tuottaa elämyksiä ja 79 % uskoo, että taide parantaa ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

Taide tuo rakennettuun ympäristöön monenlaisia hyötyjä. Se auttaa luomaan uudelle alueelle identiteettiä, ja teoksista muodostuu nopeasti yhteisiä maamerkkejä. Julkinen tai muissa yhteisissä paikoissa sijaitseva taide on kenen tahansa saavutettavissa ilman pääsymaksuja ja aukioloaikoja. Kuten hyvä arkkitehtuuri, myös taide lisää kohteen vetovoimaisuutta ja arvoa koko sen elinkaaren ajan. Taide voi tuoda rakentamiseen myönteistä huomiota jo suunnittelu- ja työmaavaiheessa.

(Lähde: https://prosenttiperiaate.fi)

Taide asuntomessualueella

Hiidensalmen alueen julkisen taiteen suunnittelusta vastaa lohjalainen taiteilija ja yrittäjä Pasi Rauhala, asuntomessuprojektin laaturyhmän ohjauksessa. Tavoitteena on toteuttaa alueelle messuihin mennessä kolme taideteosta, joista yhden on tarkoitus olla pääteos. Taide voi olla erillisiä taideteoksia tai rakennuksiin integroitua taidetta kuten esimerkiksi graafista betonia. Pääkohteesta on tarkoitus toteuttaa kansallinen taidekilpailu.

Taide rahoitetaan osittain asuntomessuprojektin budjetista. Myös alueen rakentajat osallistuvat taiteen rahoittamiseen tontin ostamisen tai vuokraamisen yhteydessä perittävällä taidemaksulla. Lohjan kaupungin valtuusto on hyväksynyt taidemaksut seuraavasti: 10 €/k-m2 kerrostalo-, rivitalo- ja townhouse-tonteilta, 5 €/k-m2 ARA-hintaisilta tonteilta ja 2 €/k-m2 pientalotonteilta. Maksu peritään maksimirakennusoikeuden mukaan. Pientalorakentajien taidemaksuksi muodostuu siis tontin rakennusoikeudesta riippuen noin 500 euroa. Lisäksi taiteelle haetaan avustusta Taiteen edistämiskeskukselta. Tavoitteena on kerryttää yhteensä noin 250 000 euron potti taidetta varten messuihin mennessä.

Taide on näkyvä osa Hiidensalmea myös asuntomessujen jälkeen. Taidemaksu peritään myös myöhemmin alueelta myytäviltä tonteilta. Kertyneellä rahalla alueelle voidaan toteuttaa uusia taideteoksia ja ylläpitää jo rakennettua taidetta.