Verksamhetside

messualue-kuopio-vaaka

Andelslaget Finlands Bostadsmässas primära verksamhetsidé är att tillsammans med samarbetspartners förbättra boendekvaliteten i Finland. Detta förverkligas genom uppvisning av boendemöjligheter, kännedom om branschen och utvecklingen inom den, samt årligen arrangerade bostads- och fritidsbostadsmässor.

Bostads- och fritidsbostadsmässorna är ett forum och en träffpunkt för bostadsproducenter och konsumenter. På mässorna presenteras forskningsresultat från byggande och boende, hur man tillämpat dessa resultat i praktiken, samt hur man vill uppvisa exempel och skapa visioner om bra boende både för proffs och allmänheten. Mässorna är också en ypperlig arena för designers, planerare och entrepenörer att testa nya lösningar i verkliga förhållanden; bl.a. arkitekt- och andra dylika tävlingar ger upphov till nya ideer för boendet.

Alltid ett gemensamt projekt

Andelslaget Finlands Bostadsmässa organiserar mässevenemangen i samråd med respektive värdkommun. Finlands Bostadsmässor svarar för publikservice, mässteknik och marknadsföring.

Till värdkommunens uppgifter hör bl. a. planläggning och kommunalteknik enligt överenskommet tidsschema, samt bilparkering på mässoområdet.

Byggherrar och byggfirmor ansvarar för byggande, finansiering och visning av objekten. Samarbetet mellan otaliga organisationer, företag och mässoområdets blivande invånare är mångfassetterat.