Kontaktuppgifter

Andelslaget Finlands Bostadsmässas huvudkontor finns i Västra Böle i Helsingfors.

Utöver andelslagets kontor i Helsingfors finns det en bostadsmässobyrå på samtliga

aktuella mässoorter. Dessa byråers- och Andelslaget Finlands Bostadsmässas personal- och kontaktuppgifter finns uppdaterade under denna kontaktservice.

Andelslaget Finlands Bostadsmässa

Bölegatan 2

FI-00240 Helsingfors

Telefonväxel +358 (0)20 7437 700

viestinta(at)asuntomessut.fi