Bostadsmässan 2015

21-messualue_antero_ideagalleria_nettiin_0

Mitt bland parkerna och moskogen skapas över 350 nya bostäder till det planerade bostadsmässområdet i Kivistö i Vanda. På ett område på cirka 10 hektar byggs sammanlagt 37 småhus, tre våningshus och ett parkeringshus.

Området har planerats i cirkelform runt Tigerögat, och samma runda och välvda former återkommer även på andra håll i Kivistös nya stadscentrum. Mässområdet är ett bra exempel på den komprimerade stadsstrukturen.

BOSTADSMÄSSAN I VANDA

Arrangör är Finlands Bostadsmässa och Vanda stad, och bostadsmässan är nummer 46 i ordningen. Mässevenemanget hade 41 utställningsobjekt: 28 småhus, 3 parhus med 4 utställningsobjekt, 3 våningshus med 9 utställningsobjekt, ett gruppbyggande och ett produkthus. Som tilläggsobjekt finns tre loftbostäder.

I Vandas bostadsmässområde syns tydligt hur hållbar utveckling har funnits med i komprimeringen av stadsstrukturen. I området syns även flera olika former av boende: här presenteras en variation av boendelösningar, egnahemshus, parhus och våningshus med hyresbostäder, bostadsrätter och ägobostäder. På mässan kan man även se framtidens bostadslösningar, som till exempel ett våningshus byggt av återvunnet och återanvänt material samt Finlands miljövänligaste våningshus.

Teman

Temana på Bostadsmässan i Vanda var Vardagslyx samt Hemmets och trädgårdens grönskande oaser. Temat Vardagslyx väcker frågan: vad är lyx i just din vardag? Användarnära lösningar som underlättar vardagen, eller kanske något lyxigt för hemmet, som en bubbelpool i trädgården? Hemmets och trädgårdens grönskande oaser syns på mässan bland annat genom passande lösningar i stadsstrukturen, såsom gröna rum och odlingslotter.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA