Bostadsmässan 2013

32-messualue_1

METSÄKALTEVA BOSTADSOMRÅDE

Ett bostadsområde för avslappnande hemmaliv och en aktiv vardag mitt i naturen och ändå nära stadskärnan

Ligger 3,5 kilometer söder om Hyvinge stadskärna

Intilliggande väg 25 för direkt till Hangö eller Borgå, medan motorvägen för till Helsingfors eller Tammerfors

Varierande terräng: höjdskillnader, svagt sluttande slänt

Mässområdet omfattar totalt 8 hektar