Organisation

messutalot

Andelslaget Finlands Bostadsmässas medlemmar

  • Bostadsreformföreningen
  • Andelsbankcentralen
  • Danske Bank Oyj
  • Finlands Bostadsförbund
  • Finlands Kommunförbund
  • Stiftelsen Finland Mässa
  • Finansbranschens Centralförbund
  • Sparbanksförbundet