Kouvola 2019

 

Bostadsmässan 2019 ordnas i Kouvola den 12 juli – 11 augusti.

 

Bostadsmässans område i det historiska ryska garnisonsområdet

Bostadsmässans unika område i Pioneeripuisto kommer ligga i det historiska garnisonsområdet längs Kymmene älv. Det var ryssarna som ursprungligen grundade garnisonen, för att försvara den järnvägsbro som korsade älven längs sträckan Helsingfors-S:t Petersburg. Bygget av garnisonsområdet inleddes 1911. Kvar av garnisonen finns idag de för området typiska röda tegelbyggnaderna och den rika historien från dessa gångna dagar, som fortfarande är en viktig del av områdets lokalkultur.

För Bostadsmässan 2019 kommer hela området Pioneeripuisto förvandlas till ett nytt bostadsområde av hög kvalitet, där många nya berättelser ska berättas. Utmärkande för Bostadsmässan i Kouvola är metoden med utfyllnadsbyggande, som respekterar såväl den befintliga bebyggelsen som den omgivande naturen.

De slående vyerna längs Kymmene älv och de långsträckta, parkliknande utsikterna är en viktig del av områdets identitet. Pioneeripuisto har skogen som bakgård för alla dess invånare, med gamla ståtliga granar som sprider sitt lugn över trakten. Det är väl värt en resa för att ta del av allt detta!

 

Kohde 27: Solid House Kodit
Objekt 27: Solid House Kodit