Instagram-kilpailun säännöt

  1. Kilpailun järjestäjä

Kilpailun järjestää Osuuskunta Suomen Asuntomessut ja Yogaia Oy.

  1. Osallistumisaika

Osallistumisaika alkaa 01.06.2017 ja päättyy 30.06.2017.

  1. Kilpailuun osallistuminen

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt lukuun ottamatta niitä kilpailun järjestäjän palveluksessa olevia, jotka osallistuvat tämän kilpailun järjestämiseen. Osallistujan on täytettävä Instagramin yleiset käyttöehdot.

Kilpailuun osallistutaan julkaisemalla kuva omasta kotijoogastudiosta ja jakamalla sen Instagramiin tunnisteella #kotijooga2017. Osallistuminen edellyttää, että osallistujan Instagram-tili on julkinen. Sama henkilö voi osallistua kilpailuun useammalla kuvalla, mutta yksi henkilö voi voittaa vain yhden palkinnon.

Kilpailuun osallistuja vastaa siitä, että hänellä on laillinen oikeus käyttää ja jakaa kuvaa, ja että hänellä on kaikilta kuvassa mahdollisesti esiintyviltä henkilöiltä suostumus kilpailuun osallistumiseen. Osallistuja vastaa kuvien sisällön sopivuudesta. Kilpailun järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista.

Kilpailun järjestäjällä on oikeus käyttää kaikkia kilpailussa tunnisteella #kotijooga2017 jaettuja kuvia kilpailuun liittyvässä viestinnässään ja markkinoinnissaan ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Kilpailuun osallistuja vastaa siitä, että hänellä on oikeus myöntää kilpailun järjestäjälle edellä tarkoitetut immateriaali- ja muut oikeudet, ja ettei kilpailuun osallistuva kuva loukkaa kolmansien tahojen immateriaali- tai muita oikeuksia.

Kilpailun järjestäjällä on oikeus julkaista voittajien nimet tai nimimerkit valitsemissaan viestintä- ja markkinointikanavissa.

Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden hylätä kilpailusta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä, joiden on syytä epäillä käyttäneen epärehellisiä keinoja kilpailuun osallistuessaan tai jotka ovat rikkoneet Instagramin käyttöehtoja.

Osallistujan tulee tutustua kilpailun sääntöihin. Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy kilpailun säännöt ja kilpailun järjestäjän päätökset. Kilpailun järjestäjällä on oikeus kaikkiin kilpailuun koskeviin muutoksiin.

  1. Palkinto

Kilpailun järjestäjän henkilökunnan jäsenistä koostuva raati valitsee kerran viikossa osallistujien joukosta viikon parhaan haasteeseen jätetyn Instagram-kuvan, joka voittaa Yogaian vuosijäsenyyden ja kaksi pääsylippua kesän 2017 Asuntomessuille Mikkeliin. Palkintoja ei voi vaihtaa eikä muuttaa rahaksi.

  1. Voitosta ilmoittaminen

Kilpailun voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti kilpailun järjestäjän toimesta. Kilpailun voittajille ilmoitetaan voitosta ja voiton vastaanottamista koskevista ohjeista joko voittaneen kuvan kommenttikentässä ja/tai Instagramin direct message–toiminnolla. Palkinnon voittajan tulee vahvistaa voittonsa vastaamalla viestiin. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden (2) päivän kuluessa voittajan valinnasta, voittajan oikeus palkintoon raukeaa ilman korvausta ja kilpailun järjestäjällä on oikeus valita uusi voittaja.

  1. Kilpailun järjestäjän vastuu

Kilpailun järjestäjän vastuu arvonnan osanottajaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon. Kilpailun järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä. Kilpailun järjestäjä ei myöskään ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen, suoraan tai epäsuorasti, osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Kilpailu ei ole Instagramin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima, eikä millään tavalla liity Instagramiin.

  1. Tietosuoja

Kilpailun järjestäjä ei kerää osallistujien yhteystietoja, nimimerkkejä tai muita tietoja eikä niitä käytetä suoramarkkinointiin. Osallistujien tietoja käytetään ainoastaan kilpailun toteuttamiseen ja voittajien yhteystietoja palkinnon toimittamiseen. Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.