Ilmoittautuminen 6.9.2018 Sustainable Urban Development – Kestävä kaupunkikehitys -seminaariin

Torstai 6.9.2018

Sustainable Urban Development – Kestävä kaupunkikehitys

Yli puolet maailman ihmisistä asuu jo kaupungeissa. Ennusteiden mukaan kaupunkien väkimäärä kasvaa 3 miljardilla ihmisellä seuraavan 40 vuoden aikana. Kaupungistumisen haaste on valtava. Miten saada ruoka, energia, vesi ja muut luonnonvarat riittämään kaikille? Miten kaupungit voivat kehittyä vähähiilisiksi tai jopa hiilineutraaleiksi? Miten ne voivat kasvaa turmelematta ihmisen ja luonnon terveydelle elintärkeitä ekosysteemejä? 

Hallitus päätti huhtikuussa 2017 viisivuotisen kansallisen kestävän kaupunkikehityksen ohjelman käynnistämisestä. Ohjelman taustalla vaikuttavat muun muassa YK:n vuonna 2016 hyväksytty maailmanlaajuinen kaupunkikehitysohjelma (New Urban Agenda), YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals) ja EU:n oma kaupunkiagenda (Urban Agenda for the EU). Ohjelman toteuttamista koordinoi ympäristöministeriö yhteistyössä kaupunkien ja kuntien kanssa. Mukaan kumppaneiksi pyydetään myös yrityksiä, korkeakouluja ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Ohjelma toteutetaan kokeilukulttuuriperiaatteella, muun muassa konkreettisten pilottihankkeiden kautta..

Ympäristöministeriö on valmistellut yhdessä kaupunkien ja muiden yhteistyötahojen kanssa kestävän kaupunkikehityksen ohjelman. Ohjelman tarkoitus on kerätä yhteen ja luoda kaikkien kaupunkien käyttöön malleja kestävän kaupunkikehityksen haasteiden ratkaisemiseksi. Jätkäsaaressa pidettävässä tilaisuudessa kuullaan kansainvälisiä ja kotimaisia huippupuhujia, ideoidaan yhdessä ja verkostoidutaan.

Ohjelma:

Venue: Clarion Hotel, SkyBar (16th floor), Tyynenmerenkatu 2, 00220 HELSINKI
Date: Thursday 6.9.2018 at 9:30-16
Facilitator: Ivan Puopolo

I PART                 SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT (in english)

9.30 Opening of the seminar

9:45 Towards Sustainable Urban Development
Kimmo Tiilikainen, Minister of Environment, Energy and Housing

10:00 European Perspectives to Sustainability – key notes
Monica von Schmalensee, Rådet för hållbara städer, Chair (Sweden)
Peter Ramsden, thematic pole manager, URBACT,  (UK)
Andreas Tveteraas, Oslo, climate budget (Norway) (tbc)

11:00 Panel Discussion
Monica Monica von Schmalensee, Rådet för hållbara städer
Peter Ramsden thematic pole manager, URBACT,
Andreas Tveteraas, climate budget, Oslo,  (Norway
Anni Sinnemäki, Vice Mayor, City of Helsinki
Kimmo Tiilikainen, Minister of Environment, Energy and Housing
Mari Vaattovaara, Professor, Director, Urban Institute, University of Helsinki (tbc)

12:00-12:45       Lunch

II OSA  KESTÄVÄ KAUPUNKIKEHITYS (suomeksi)

12:45 Kestävän kaupunkikehityksen ohjelman esittely
Ympäristöministeriö/Gaia

12:55 Ohjelman ensimmäisten pilottiprojektien esittely
Tampereen, Kuopion ja Jyväskylän kaupunkien yhteisesittely

13.10 Paneelikeskustelu suomalaisten kaupunkien haasteista
Pasi Laitala, kestävän kehityksen johtaja, Espoon kaupunki
Johanna Luukkonen, kaupunginjohtaja, Laitilan kaupunki
Kauko Aronen, kaupunkitutkimuspäällikkö, Kuntaliitto
Oili Maijala, neuvotteleva virkamies, ympäristöministeriö
Jaakko Blomberg, kaupunkiaktivisti, Yhteismaa

14.00 Siirtyminen alakerran Workshop-tilaan ja kahvi

14.30-15:45 Workshop – kohti ensimmäisiä haastekimppuja
Fasilitaattori: Gaia Consulting

16:00 Verkostoitumista ja Asuntomessujen muuta ohjelmaa

Ilmoittaudu tilaisuuteen: