Ilmoittautuminen 5.9. Yhteisöt ja yhteisöasuminen -seminaariin (Partly in English)

Yhteisöt ja yhteisöasuminen -seminaari (Partly in English)

Yhteisöllinen asuminen on herättänyt voimistuvaa kiinnostusta Suomessa. Yhteisöllinen asuminen tarjoaa mahdollisuuden ratkaista muun muassa hoivan, ajankäytön, yksinäisyyden ja työllistymisen haasteita. Kaikkien arjen toimintojen tilojen ei tarvitse olla myöskään asuntojen sisällä. Muun muassa juhlatilat, saunaosastot, kuntosalit, pesutuvat, ehkä myös kotiteatterit ja verstaat voidaan rakentaa yhteiskäyttöön. Näin säästetään myös rahaa: asukkaille voidaan tuottaa paremmat tilat pienemmillä kustannuksilla per asuinneliö kuin hajautetussa mallissa.

Asukkaiden tilojen määrä ja laatu luonnollisesti vaihtelevat tapauskohtaisesti, samoin yhteisöllisyyden aste. Vaikka yhteisölliset asumisratkaisut herättävät aiempaa suurempaa kiinnostusta, nykyiset asuntorakentamisen perusratkaisut eivät usein tarjoa tätä vaihtoehtoa. Ryhmärakennuttaminen on ollut yksi tapa tuottaa asukaslähtöisempiä, yhteisöllisempiä asumisvaihtoehtoja. Myös uusloft-konsepti tarjoaa tähän lupaavia vaihtoehtoja.

Asiantuntijaseminaarin tarkoituksena on keskustella yhteisöllisen asumisen ratkaisuista ja kokemuksista, pohtia tulevaisuuden ratkaisuja ja mahdollisesti virittää myös uusia hankkeita. Esiintyjinä ja keskustelijoina on asumisen tutkijoita, ryhmärakennushankkeiden vetäjiä, rahoittajia, rakennusliikkeen edustajia, kaavoittajia ja arkkitehtejä. Keynote-puhujat tulevat Keski-Euroopasta – arkkitehti Otto Höller Wienistä ja arkkitehti Oliver Scheifinger Berliinistä. Arkkitehdit ovat Taftakoo Architects -arkkitehtitoimiston pääsuunnittelijoita ja partnereita.

Ohjelma:

Venue: Clarion Hotel, Tyynenmerenkatu 2, 00220 HELSINKI
Aika: Keskiviikko 5.9.2018 klo 12-16
Facilator: Markus Laine, University of Tampere

 

12.00 Opening words, Agile Dwellers in Agile Cities
Markus Laine, Senior Lecturer (Phd), University of Tampere

Keynote (In English)

12.10 New Co-housing Solutions in Vienna and Berlin
Otto Höller & Oliver Scheifinger, architects, Tafkaoo architects

Questions

12.50 – 13.00  Coffee & refreshments

Yhteisöllisyys asuntorakentamisessa

13.00 Yhteisöllinen asuminen kaupungissa ja ryhmärakentaminen – haasteet ja voimavarat
Jenni Kuoppa & Elina Alatalo, tutkijat, Tampereen yliopisto

13.20 Case Malta
Salla Korpela, asukasaktiivi, As. Oy Malta

13:30 Case Annikki
Anna Helamaa, tutkija(?), Tampereen ylipisto

13:40 Case Tila
Pia Ilonen, arkkitehti, Talli Arkkitehdit Oy

Keskustelu

14.00 Monisukupolvinen asuminen
Katja Maununaho, arkkitehti, Tampereen teknillinen yliopisto

14.10  Yhteisöllinen senioriasuminen
Outi Jolanki, dosentti, Tampereen yliopisto

14:40 Osuuskuntamalli ja yhteisöllisyys
Samuel Kopperoinen, projektipäällikkö, FIRA Oy

Keskustelu

14:40 – 15:00 Coffee & refreshments

15:00 – 16:00 Paneeli ja keskustelu, miten rakentaa toisin
Paneelin osallistujat (TBC)

Ketterä kaupunki tutkimushanke (Suomen Akatemia, STN-hanke)

Ketterä kaupunki hankkeessa tarkastellaan kaupunkikehitystä asukkaan näkökulmasta. Lähtöajatuksena on, että kaupunkilaiset tulisi nähdä kaupunkikehityksen moottorina. Asukkaat ovat oman elämänsä asiantuntijoita, ja kaupungeista tulee parempia, kun heidät otetaan mukaan kaupunkikehitykseen. Mahdollistava kaupunki osahankkeessa tutkitaan asukaslähtöisiä asumisen, työskentelyn ja kaupunkitilankäytön ratkaisuja.

 

Ilmoittaudu tilaisuuteen:

Ilmoittautuminen/Registration 5.9. Yhteisöt ja yhteisöasuminen/Communities and community housing -seminaariin

Tämän lomakkeen kautta voi ilmoittautua Yhteisöt ja yhteisöasuminen -seminaariin, joka järjestetään 5.9.2018, Clarion Hotellissa, Jätkäsaaressan
    Lomakkeen ”Ilmoittautuminen 5.9.2018 Yhteisöt ja yhteisöasuminen -seminaariin" tietoja käytetään ainoastaan Asuntomessutapahtuman Kaupunkielämää Jätkäsaaressa järjestelyihin. Tämän lomakkeen tiedot luovutetaan kolmansista tahoista ainoastaan tapahtumajärjestämisen kannalta olennaisille tahoille. Lomakkeen täyttäneen on mahdollista milloin tahansa saada nähtäväksi lomakkeella välitetyt tiedot, ja hänen on myös mahdollista milloin tahansa pyytää kyseisiä tietoja poistettavaksi Osuuskunta Suomen Asuntomessujen rekisteristä. Tämän lomakkeen lähettämällä hyväksyn ylläolevat ehdot. // The data that is collected by form "Registration 5.9.2018 Communities and community housing" will only be used for the arranging purposes of the Housing Fair event City Living. The data will be processed by Housing Fair Finland Co-op and third parties that are organizing the event only (Casseli, Clarion Hotel). You also have the right to ask us to correct any inaccurate personal information we hold about you or to delete personal information.