Sitoumukset

Messurakentajien sitoumukset

Rakennuttajat ja rakentajat vastaavat omien kohteittensa toteutuksesta, rahoituksesta ja messuesittelystä. Yhteistyö on monimuotoista lukuisten organisaatioiden ja yritysten sekä tulevien asukkaiden kanssa.

Asuminen messualueella on kielletty ennen messuja ja messuaikana. Rakentaminen messualueella on kielletty messuaikana ilman Suomen Asuntomessujen etukäteen myöntämää erikoislupaa.

Mikäli näyttelyasunnot ovat jääneet keskeneräisiksi, on töiden jatkumisesta aina sovittava erikseen Suomen Asuntomessujen kanssa.