Hakumenettely

Messupaikkakunnaksi hakevan kunnan on oltava sitounut ja yksimielinen messujen järjestämiseen. Messutapahtumasta kiinnostuneiden kuntien ja kaupunkien kanssa neuvotellaan alustavasti tapahtuman järjestämisestä, jonka jälkeen kunnilta tai kaupungeilta toivotaan vapaamuotoista hakemusta tapahtuman järjestämiselle. Asuntomessuilta saa pyydettäessä kunnille ja kaupungeille tarkoitetun oppaan asuntomessujen ja loma-asuntomessujen järjestämiseen.

Messukunnilla on jatkuva haku eli hakemuksia messupaikkakunnaksi voidaan jättää jatkuvasti. Suomen Asuntomessujen hallitus valitsee messupaikkakunnan yleensä noin 4 vuotta ennen kyseistä messuvuotta.

Messupaikkakuntaa valittaessa Suomen Asuntomessut pitää tärkeimpinä tekijöinä kunnan vahvaa tahtoa ja sitoutumista, luontaista asuntotarvetta, messualueen omaleimaisuutta ja yleistä kiinnostavuutta. Lisäksi valintaan vaikuttavat kunnan määrittelemät asuntopoliittiset ja kaupunkirakenteelliset tavoitteet ja teemat.

Messupaikkakunnan valintakriteerit:

Paikkakunnan sitoutumisaste

  • -viranhaltijat, luottamushenkilöt, muut vaikuttajatahot

Paikkakunnan ja messualueen vahvuudet

  • vetovoimatekijät, mielenkiintoiset teemat, oheistoiminnot ja -tapahtumat

Maankäytön tilanne

  • maapohja kunnan omistuksessa/hallinnassa, kaavoitus, alueen arvotus

Kysyntälähtöiset näkökohdat

  • tonttien kysynnän varmuus, hintataso

Kokeilu ja kehittäminen

  • tulevaisuuden haasteet ja näkymät, rakennustekniset kokeilut

Yhteistyötahot

  • elinkeinoelämä, yhteisöt, yhdistykset, seurakunnat, oppilaitokset, matkailu

Messutekniset vaatimukset

  • maaston sopivuus, liikenneyhteydet, messutekninen näkökulma

Asuntomessujen toiminta-ajatuksesta voi lukea lisää nettisivuilla kohdasta ’Organisaatio’.