Yleistyvä ilmiö työelämässä pidentää suomalaisten työmatkoja: Mahdollistaa myös unelman rauhallisesta asuinalueesta

Etänä tehdyn työn yleistyminen pidentää suomalaisten työmatkoja.

Tilastokeskuksen vuoden 2013 työolotutkimuksen mukaan joka viides palkansaaja kertoo tekevänsä etätyötä, kun vuosituhannen vaihteessa etätyötä sanoi tekevänsä vain joka kymmenes.

Samaan aikaan suomalaisten keskimääräinen työmatka on kasvanut jatkuvasti viimeisten 30 vuoden ajan. Osaltaan työmatkojen kasvua voikin nimenomaan selittää etätyön yleistyminen: työmatka voi olla jopa satoja kilometrejä, mutta etätyön ansiosta kodin ja työpaikan ei tarvitsekaan sijaita lähekkäin.

– Pitkäkään työmatka ei ole paljon etätyötä tekevälle sellainen rasite kuin silloin, kun työpaikalla täytyy olla läsnä päivittäin, pohtii Tilastokeskuksen erikoistutkija Hanna Sutela.

Etätyön ansiosta moni työskentelee todellisuudessa kaukana työpaikkansa postiosoitteesta. Etätyön vaikutukset suomalaisten työmatkojen tilastoimiseen onkin haastavaa.

Osaltaan etätyöskentely myös mahdollistaa monelle suomalaiselle väljemmän asumisen: asuinpaikka voi olla kaukanakin suurista kaupunkikeskuksista, vaikka työpaikat yhä enemmän keskittyvätkin niihin.

– Itse muutin viisi vuotta sitten 200 kilometrin päähän työpaikalta, minkä mahdollisti nimenomaan etätyön teko. Olen työpaikalla vain noin kahtena-kolmena päivänä viikossa, loput etätyössä, kertoo Sutela.

– Enpä ole tätä katunut, on täällä maalla niin paljon kivempaa ja halvempaa asua kuin Helsingissä!

Vaikka työmatkojen onkin tilastollisesti todettu pitenevän jatkuvasti, ovat suomalaiset kuitenkin tyytyväisiä kodin ja työpaikkansa välisiin matkoihin, selviää Suomen Asuntomessujen selvityksestä.

 

Jutun on kirjoittanut toimittaja Outi Karilahti. Alkuperäinen juttu löytyy täältä:
https://m.mtv.fi/lifestyle/koti/artikkeli/yleistyva-ilmio-tyoelamassa-pidentaa-suomalaisten-tyomatkoja-mahdollistaa-myos-unelman-rauhallisesta-asuinalueesta/6309542