Tuusulassa etsitään taideideoita asuntomessualueen muuntamoihin

Tuusulan kunta ja sähköverkkoyhtiö Caruna järjestävät tuusulalaisten kuvataidekoulujen oppilaille kutsukilpailun, jolla etsitään ideoita Rykmentinpuiston asuntomessualueelle sijoitettavien puistomuuntamoiden julkisivuihin. Metallikuoriset muuntamorakennukset on tarkoitus esimerkiksi maalata tai tarroittaa ideakilpailun perusteella valitulla taiteella. Kilpailuun kutsutaan Tuusulan lasten ja nuorten kuvataidekoulu ja Keudan Pekka Halosen akatemia.

abb_puistomuuntamo
Väriä harmauteen! Taidetta puistomuuntamoiden pintaan etsitään tuusulalaisille kuvataidekouluille suunnatulla kutsukilpailulla. Osallistujat ovat iältään kuusivuotiaista keski-ikäisiin.

Kilpailuun tarkoitetut työt tulee jättää 5.3.2018 mennessä. Mahdollisesti toteutettaviksi valitut työt palkitaan yhteensä 2 000 euron palkintosummalla, jonka jakamisesta päättävät Tuusulan kunta ja Caruna.

Taide on yksi Tuusulassa vuonna 2020 järjestettävien Asuntomessujen teemoista.

– Nämä niin kutsutut taidemuuntamot on tarkoitettu pysyviksi alustoiksi teoksille, joita voidaan tarvittaessa vaihtaa esimerkiksi tarroituksen elinkaaren päättyessä 5–10 vuoden välein, kertoo Rykmentinpuiston ohjelmapäällikkö Tuomo Sipilä.

Rykmentinpuistossa sijaitsevalle asuntomessualueelle rakennetaan kolme sähköverkkoyhtiö Carunan ns. puistomuuntamoa, jotka jakavat sähköä ensin alueen rakentajille ja myöhemmin asukkaille. Asuntomessualue on Carunalle yksi tulevien vuosien kärkihankkeista, joiden avulla rakennetaan tulevaisuuden yhteiskuntaa.

– Suomen suurimpana sähkönsiirtoyhtiönä olemme edelläkävijä ja varmistamme, että alueen sähkönjakeluverkko täyttää tulevaisuuden vaatimukset, niin teknisesti kuin visuaalisestikin. Toivomme, että asuntomessualue on houkutteleva ja viihtyisä asumisympäristö myös ns. perusinfrastruktuurin osalta, johon myös sähkönjakeluverkot voidaan lukea. Taideyhteistyö kunnan kanssa on tässä kohteessa meille tärkeää ja toivomme sen ilahduttavan asiakkaitamme, täydentää kuntasuhteista vastaava avainasiakaspäällikkö Arto Hirvonen.

Lisätietoja:

Asuntomessut Tuusulassa 2020 tiedottaja Johanna Kaunisto, puh. 040 314 2003