Tuusula sai vuoden 2020 Asuntomessut

Osuuskunta Suomen Asuntomessujen hallitus on
myöntänyt vuoden 2020 Asuntomessut Tuusulan kunnalle.

– Tuusulan esittämä messualue Rykmentinpuistossa
sopii hyvin vuoden 2020 Asuntomessujen pitopaikaksi. Kaikkien aikojen
ensimmäiset Asuntomessut järjestettiin Tuusulan Lahelanrinteessä vuonna 1970.
Näin ollen vuoden 2020 messut ovat 50-vuotisjuhlamessut, Suomen Asuntomessujen
toimitusjohtaja Pasi Heiskanen sanoo.

Noin kuuden hehtaarin kokoinen asuntomessualue
sijaitsee entisen varuskunnan alueelle rakentuvalla Rykmentinpuiston
asuinalueella, Hyrylän keskustan tuntumassa. Asuntomessualue on osa suurempaa
Rykmentinpuiston kokonaisuutta, ja koko Rykmentinpuiston alueelle tulee
tulevaisuudessa 10 000–15 000 uutta asukasta. Asuntomessualueesta rakentuu
luonnonläheinen, asukkaiden tarvitsemat palvelut tarjoava kyläkaupunki.

– Alueen asemakaava on luonteeltaan hyvin
salliva ja siten luomme olosuhteet varsin monipuoliselle rakentamiselle.
Tavoitteena on esitellä mahdollisimman paljon tulevaisuuteen suuntaavia
asumisen kehityshankkeita, Heiskanen jatkaa.

 

Kunnanjohtaja
Hannu Joensivu toteaa, että Asuntomessut tuovat Tuusulan kunnalle sekä
Rykmentinpuiston asuinalueelle valtakunnallista julkisuutta ja lisäävät
tietoisuutta asumismahdollisuuksista Tuusulassa.

– Tuusulassa on järjestetty Asuntomessut paitsi
vuonna 1970, myös vuonna 2000 Nummenharjulla. Meillä on vahva brändi
omakotiasumisen kuntana, ja kolmannet Asuntomessumme vahvistavat tätä kuvaa,
Joensivu sanoo.

Tuusulan
kunnan Rykmentinpuisto-projektin projektipäällikkö Tuomo Sipilän mukaan
messualueen kantavina teemoina tulevat olemaan taide ja lähienergian tuotanto.
Tuusulan kunnalla on omistuksessaan Suomen laajin modernin taiteen kokoelma,
johon kuuluvia ulkoveistoksia tullaan sijoittamaan messualueelle.


Energiaratkaisujen osalta haluamme viedä energiantuotantoon liittyvää ajattelua
pidemmälle, yhteisölliseen suuntaan. Esimerkiksi maalämpökaivot tai
aurinkopaneelit voivat hyvin olla koko korttelin tai vaikkapa taloyhtiön
yhteisomistuksessa sen sijaan, että jokainen talo tuottaa vain oman energiansa.
Kaiken kaikkiaan tänne rakentuu aikaa kestävä, tulevaisuuteen suuntaava
asuinalue, Sipilä sanoo.

Hän
jatkaa, että alue tarjoaa asukkailleen monipuolisia liikuntamahdollisuuksia.
Messualueen vierestä löytyy Keski-Uudenmaan suurin liikuntakeskus, ja koko
Rykmentinpuistoon rakennetaan kattava kevyen liikenteen verkosto. Esimerkiksi
messualueelta pääsee Keravan juna-asemille uutta pyöräilybaanaa pitkin.

 

Osuuskunta Suomen Asuntomessut järjestää
vuosittain asuntomessutapahtuman, jonka tarkoituksena on lisätä asumiseen,
rakentamiseen ja sisustukseen liittyvää tietoa, tuoda esiin asuntorakentamisen
uusia ajatuksia ja innovaatioita, parantaa asuntosuunnittelun ja -rakentamisen
laatua sekä herättää yleistä asuntopoliittista keskustelua.
Valittaessa messupaikkakuntaa tärkeimpiä
vaikuttavia tekijöitä ovat kunnan vahva tahto ja sitoutuminen, luontainen
asuntotarve ja -kysyntä, messualueen omaleimaisuus ja yleinen kiinnostavuus
sekä kunnan määrittelemät asuntopoliittiset ja kaupunkirakenteelliset
tavoitteet ja teemat.  Asuntomessut on aina Osuuskunta Suomen
Asuntomessujen ja isäntäkaupungin yhteisprojekti.