Toimintakyvyn tai liikkumisen rajoitteet eivät ole este syyskuun aluekierroksella Jyväskylässä

Suositut aluekierrokset Jyväskylän asuntomessualueella Äijälänrannassa
jatkuvat syksyllä. Syyskuun 17. päivänä
luvassa on kierros, jonka suunnittelussa huomioidaan esteettömyys. Rauhallisesti
etenevällä kävelykierroksella alueeseen tutustuminen on mahdollista
toimintakyvyn ja liikkumisen rajoitteista huolimatta. Esittelykierros on myös viitottu. 

Osallistujat jaetaan tarpeen mukaan pienempiin ryhmiin, jolloin
esittelyä on helpompi seurata ja yksilölliset tarpeet mahdollista huomioida.
Liikkumista helpottavat myös kesän aikana asvaltoidut päätiet sekä alueelle
tilapäisesti tuotavat kymmenkunta levähdyspaikkaa. Kierroksen suunnittelusta ja
toteutuksesta vastaavat Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikön
opiskelijat yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa.

– Esteettömän aluekierroksen tavoitteena on saada
tieto tulevasta tapahtumasta kaikkien asiasta kiinnostuneiden saataville,
kertoo Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikön lehtori Anja Tanttu.

Esteetön mutta ei erityinen

Esteetön
aluekierros liittyy Asuntomessut Jyväskylässä 2014 –erityishankkeeseen, jonka
yleistavoitteena on tukea toimivan ja esteettömän asuinalueen rakentumista aina
suunnitteluvaiheista lopulliseen toteutukseen saakka. Esteettömyys on ollut jo
pitkään osa asuntomessujen toteutusta, mutta aikaisemmin esteettömyyttä on tarkasteltu
lähinnä messuvieraiden näkökulmasta.

– Äijälänrannassa
esteettömyyttä korostetaan asumisen laatutekijänä. Esteettömyyttä ei nähdä
pelkästään erityisratkaisuna, vaan kaikkien kaupunkilaisten arkea, liikkumista
ja osallistumista helpottavana tapana toimia, tiivistää Asuntomessut
Jyväskylässä 2014 –projektikoordinaattori Pirkko
Flinkman.

Toteutuksessa
olennainen osa on rakentajille ja suunnittelijoille kohdistetulla ajantasaisella
ja laadukkaalla esteettömyysneuvonnalla. Asunnoissa tarkastellaan
esteettömyyden perusasioita, kuten sisäänkäyntiä, tilojen sijoittumista ja
tasonvaihtoja sekä wc- ja pesutiloja. Yksilölliset ratkaisut ovat tärkeä osa
asumista, mutta myös muunneltavuudesta on hyötyä pitkällä tähtäimellä. Hankkeessa
kerätään tutkimustietoa sekä esteettömyyden huomioimisesta suunnitteluvaiheessa
että sen toteutumisesta rakennusaikana. Messutapahtuman jälkeen
messurakentajilta kerätään palautetietoa esteettömyysneuvonnan kokemuksista ja
niiden vaikutuksesta rakentamisen valintoihin. Mukana hankkeessa ovat
Jyväskylän kaupunki, Osuuskunta Suomen Asuntomessut, Jyväskylän
ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö, Kynnys ry ja Invalidiliitto ry.

Opastetut kävelykierrokset asuntomessualueella Jyväskylän
Äijälänrannassa jatkuvat 17.9 ja 15.10 klo 17. Kierrokset ovat
avoimia kaikille kiinnostuneille. Kaupunki huolehtii osallistujille tarvittavat
turvavälineet kuten kypärät ja liivit.