Taidetoimikunta esittää Porin Karjarannan muraalin tekijäksi Essi Ruuskasta

Taidetoimikunta esittää Porin kaupunginhallitukselle Karjarannan teollisuushallin päätyyn toteutettavaksi muraaliksi Essi Ruuskasen teosta Lauantai-ilta.

Taidetoimikunnan mielestä Ruuskasen hyväntuulinen luonnos otti neljästä ehdokkaasta parhaiten huomioon alueen ympäristön ja historian. Lisäksi teos asettuu luontevasti osaksi rakennuskokonaisuutta, koska osa kuva-aiheesta jatkuu matalampien rakennusten seinäpinnoissa. Teos on visuaalisesti kiinnostava ja paikkaan sopiva.

– Teoksen tavoitteena on osaltaan kehittää alueen yhteisöllisyyttä. Tällaista sarjakuvamaista muraalia Porista ei vielä löydy, kertoo taidetoimikunnan välityshenkilö Marjo Heino.

Taidetoimikunnan päätöksenteon tueksi alueen tulevilta asukkailta ja porilaisilta pyydettiin kommentteja muraaliluonnoksiin avoimen kyselyn kautta. Vastaajia pyydettiin pohtimaan teosten sopivuutta ympäristöön sekä huomioita siitä, mikä teos ottaa alueen historian huomioon. Kommentteja luonnoksista annettiin yhteensä 463 ja ne jakaantuivat tasaisesti neljän luonnoksen kesken. Essi Ruuskasen Lauantai-ilta teosta kommentoitiin muun muassa näin:

”Kaunis ja voimakas teos, värimaailma sopii jokaiseen vuodenaikaan. Teos on hieno kunnianosoitus työläisnaisille ja sitä kautta koko yhteisölle”

”Teoksen abstraktista taustasta saa tyylikkäästi ja hienovaraisesti vaikutelman joen rannalla soittavista pelimanneista ja sopii siksi miljöön henkeen. Lauantai-ilta on ainoana jättänyt rakennuksen teollista rosoisuutta esille ja taulun naivistinen ote ja motiivi ovat maalaishenkeä kunnioittavia”

– Teos ottaa hienosti huomioon naisten vaikutuksen alueen historiassa. Lisäksi se on luonnonympäristöä ajatellen ilmava ja miljööseen sulautuva. Odotan innolla lopputulosta, toteaa Asuntomessut Porissa 2018 -projektipäällikkö Kari-Matti Haapala.

Muraalihankintaan erikseen nimettyyn taidetoimikuntaan kuuluvat Satakunnan Museon rakennustutkija Liisa Nummelin, Porin taidemuseon intendentti Anni Venäläinen, Porin kaupunkisuunnittelun arkkitehti Otto Arponen, kuvataiteilija Laura Lilja, välityshenkilö Marjo Heino ja puheenjohtajana Asuntomessut Porissa 2018 -projektipäällikkö Kari-Matti Haapala.

Porin kaupunginhallitus tekee päätöksen asiasta kokouksessaan 26.3.2018.