Suomen Asuntomessujen hallitukseen kolme uutta jäsentä, puheenjohtajana jatkaa Timo Reina

Osuuskunta Suomen Asuntomessujen hallitus piti kesäkuun alussa järjestäytymiskokouksensa, jossa päätettiin, että puheenjohtajana jatkaa Suomen Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina. Hän on toiminut hallituksen jäsenenä vuodesta 2017 lähtien. Varapuheenjohtajaksi valittiin Jaana Närö, joka on Asuntoreformiyhdistyksen uusi edustaja hallituksessa. Uusina osuuskuntakokouksen päättäminä jäseninä aloittavat myös Joran Hasenson ja Kati Nurminen.

”Asuntomessut elää voimakasta uudistumista, jota korona-aika entisestään kiihdyttää. Haluamme palvella suomaisen asumisen kehittymistä ja asukkaiden monimuotoistuvien tarpeiden huomioimista entistäkin paremmin, edellä käyvemmin ja ympärivuotisemmin. Asuntomessut on ainutlaatuinen instituutio, jonka on ansaittava asukkaiden ja yhteistyökumppaneiden luottamus yhä uudelleen. On innostavaa saada olla tässä työssä mukana”, Timo Reina sanoo.

Jaana Närö toimii Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toimitusjohtajana. Hän pohtii Asuntomessujen tulevaisuutta ja mahdollisuuksia: ” Uskon, että Asuntomessuilla tulee jatkossakin olemaan tärkeä rooli asumisen kehittäjänä ja asukkaan toiveiden toteuttajana. Toivottavasti jatkossa myös asumisen kohtuuhintaisuus ja vuokra-asuminen olisivat Asuntomessuilla entistä näkyvämmin esillä.”

”Koen hyvin inspiroivana Suomen Asuntomessujen tavoitteen tukea ja aktiivisesti kehittää erilaisia asumisen muotoja ja kestäviä arjen ratkaisuja, jotka edistävät asukkaiden hyvinvointia. On ensiarvoisen tärkeää ymmärtää ihmisten erilaisia tarpeita sekä katsoa rohkeasti tulevaisuuteen ja tunnistaa ilmiöitä, jotka muovaavat asumista, asuinympäristöjä ja ihmisten tarpeita ja toiveita tässä yhteydessä. Näen, että Asuntomessuilla on ainutlaatuinen asema vahvana asumisen asiantuntijana toimia asukkaan äänenä, jakaa tätä ymmärrystä eri sidosryhmille sekä edistää kestävää asumista yhdessä kumppanien kanssa”, toteaa Kati Nurminen, joka työskentelee Marketing Clinicillä kasvustrategina.

Kastelli Groupin toimitusjohtaja Joran Hasenson kiteyttää omat odotuksensa hallitustyölle: ”Pientalo hyvien yhteyksien varrella ja palveluiden äärellä on kaikissa ikäryhmissä halutuin asumismuoto ja niissä asuvat tyytyväisimmät asukkaat. Asuntomessut on ainutlaatuinen konsepti, joka luo ja kehittää mahdollisuutta saada omakotitalo yhä useamman saataville ja omalla arvokkaalla toiminnallaan varmistaa asiakaslähtöisen pientalorakentaminen hyvillä sijainneilla. On todella hienoa kehittää tätä mahdollisuutta Suomen parhaiden yritysten ja asiantuntijoiden kanssa.”

Osuuskunta Suomen Asuntomessut on yleishyödyllinen organisaatio, jonka perustajina ja jäseninä ovat vuodesta 1966 asti olleet Asuntoreformiyhdistys, OP Osuuskunta, Danske Bank, Suomen Asuntoliitto, Suomen Kuntaliitto, Suomen Messusäätiö, Finanssiala ry ja Säästöpankkiliitto.

Suomen Asuntomessujen toimintaa johtaa kuusijäseninen hallitus ja Osuuskunnan jäseniä edustaa hallintoneuvosto, jonka puheenjohtajana jatkaa Jukka Rantanen. Hallintoneuvoston uusina jäseninä aloittavat Messusäätiön Paul Taimitarha, OP:n Harri Nummela ja Dansken Sari Takala. Seuraavalle kolmivuotiskaudelle uudelleen valittiin Asuntoreformiyhdistystä edustava Anni Sinnemäki ja Kuntaliiton Hanna Tainio.

Suomen Asuntomessujen hallituksen jäseninä jatkaa kolme tähänastista jäsentä, hallituksen uusi kokoonpano:

-Timo Reina, Kuntaliitto, hallituksen puheenjohtaja

-Jaana Närö, uusi jäsen, Asuntoreformiyhdistys ry, hallituksen varapuheenjohtaja

-Joran Hasenson, uusi jäsen

-Pekka Heikkinen

-Vesa Ijäs, Asuntoliitto

-Kati Nurminen, uusi jäsen

 

Hallintoneuvoston jäsenet:

–   Jukka Rantanen, Säästöpankkiliitto

–   Harri Nummela, OP Osuuskunta

–   Paul Taimitarha, Suomen Messusäätiö

–   Hanna Tainio, Suomen Kuntaliitto

–   Anni Sinnemäki, Asuntoreformiyhdistys ry

–   Jani Eloranta, Finanssiala ry

–   Sari Takala, Danske Bank

–   Tuomo Vähätiitto, Asuntoliitto ry

 

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Timo Reina, puh. 040 5558 458
Toimitusjohtaja Anna Tapio, puh. 040 7171 051

Tulevat messupaikkakunnat:
Tuusula 2020
Lohja 2021
Naantali 2022
Loviisa 2023
Kerava 2024
Oulu 2025

 

Osuuskunta Suomen Asuntomessut haluaa olla inspiroivin tapa oivalluttaa fiksuja asumisen ratkaisuja. Tuomme asukkaan näkökulman mukaan asumiseen liittyviin keskusteluihin, olipa kyse sitten asumisen muuttuvista ihanteista, rakentamisesta, asumisen kustannuksista, palveluista tai liikkumisesta. Meillä on katse vankasti tulevaisuudessa: pohdimme, miten suuret megatrendit, kuten kaupungistuminen tai teknologinen kehitys muuttavat asumista. Haluamme ymmärtää, miten ihmiset haluavat asua. Tulevaisuudessa Osuuskunta Suomen Asuntomessuihin törmää uudenlaisissa keskusteluissa ja tapahtumissa.