Sisustamisen trendit suurennuslasin alla suuressa trendikeskustelussa

Asuntomessujen AsukasAreenalla pohdittiin keskiviikkona sisustuksen ammattilaisten voimin siitä, miten trendit syntyvät, mitkä trendit ovat tällä hetkellä sisustamisessa pinnalla ja mitkä vasta nousemassa. Mukana keskustelussa on sisustussuunnittelija Seija Strand, arkkitehti Maria Laine, sisustusarkkitehti, muotoilija ja puuseppä Jussi Laine, sisustussuunnittelija Mikko Toppala, sekä sisustussuunnittelija ja sisustusstailaaja Riina Ahtola. Keskustelua johti sisustussuunnittelija ja trendiluennoitsija Malla Tapio. Suurelle yleisölle Strand on tuttu Kotoisa ja Tervetuloa kotiin -ohjelmista, Toppala vuorostaan on tullut tutuksi Pientä pintaremonttia -sarjasta.

Keskustelu oli osa Asuntomessuilla käynnissä olevaa sisustamisen teemaviikkoa.

Trendit myötäilevät ympäröivää yhteiskuntaa

Sisustamisen trendit heijastelevat muiden trendien tavoin ympäröivää yhteiskuntaa. Ne saavat vivahteita sen ilmiöistä, kuten politiikasta, globalisaatiosta ja digitalisoitumisesta. Trendit voivat olla myös vastailmiöitä ympärillä pinnalla oleviin asioihin. Trendit eivät siis ole puhtaasti markkinatalouden sanelemia oikkuja, kuten helposti voisi ajatella.

– Maailma ympärillämme on kova paikka, jossa tapahtuu hurjia juttuja. Tämänhetkisiä trendejä, pehmeitä värejä, materiaaleja ja kotoisuutta voisi tulkita niin, että ihminen suojelee itseään psykologisesti. Koti on ihmisille suojasatama, tulkitsee pinnalla olevia sisustustrendejä Seija Strand.

Aika on sisustusmateriaali eikä sitä tule peittää

Suunnittelijat olivat yksimielisiä siitä, että elämän, ajan ja historian tulisi näkyä voimakkaammin sisustuksessa ja kodissa. Hyvin sisustettu ei ole pelkästään uutta ja kiiltävää, sillä aika jättää meihin ihmisiin ja sisustukseen jälkensä. Kerroksellisuus muodostaa mielenkiintoisia kokonaisuuksia, joissa on luonnetta ja tarina. Ajan voi sanoa olevan jopa yksi sisustusmateriaali muiden joukossa.

– Suunnittelussa tulee huomioida rakennuksen historia, eikä vanhaa rakennusta tule pakottaa uusimpien ja vallalla olevien trendien muottiin. Trendit voivat toimia jossakin tilassa, mutta ne eivät toimi kaikkialla, totesi Mikko Toppala.

Ekologisuus pinnalla sisustuksessa

Ekologisuus, kierrätys ja kestävä kehitys. Kasvava huoli ympäristöstä ja luonnonvarojen riittämättömyys näkyy suunnittelijoiden mukaan aiempaa selkeämmin ihmisten sisustusvalinnoissa ja sisustamisen trendeissä. Myös asuntomessualueen asunnoissa nähdään kierrätetyistä materiaaleista tehtyjä tuotteita, ja tuotteita joilla on jo yksi elämä elettynä.

– Suunnittelutyössä huomaa, että asiakkaat ovat aiempaa valveutuneempia ja osaavat nykyään vaatia aiempaa enemmän kestäviä ja ekologisia ratkaisuja. Sisustamisen kestävyys on kuitenkin hyvin moniulotteinen ja kompleksinen asia, jossa tulee ottaa huomioon niin ekologinen, ajallinen ja sosiaalinen kestävyys, Jussi ja Maria Laine pohtivat yhdessä.

Sisustuksen ammattilaiset tarkastelivat kestävyyttä ja ekologisuutta monesta näkökulmasta, eikä se heidän silmissään typisty vain tuotteen materiaaleihin. Hyvin tehty suunnittelu ja esimerkiksi harvemmin vaihdettaviin pintoihin, kuten laatoituksiin, satsaaminen vähentävät pintojen uudistamisen tarvetta.

-Laadukkaat hyvin tehdyt tuotteet kestävät aikaa ja käyttöä. Ekologisuus tulee kuin kaupan päälle, kun tuotetta ei tarvitse pian uusia, Mikko Toppala summaa.

Suunnittelijat liputtivat yksimielisesti myös kotimaisten tuotteiden ja käsityöläisyyden nimeen.

– Kotimaisuus on jo itsessään ekoteko. Jos kotimaista ei ole saatavilla, eurooppalainen tuote on myös hyvä vaihtoehto. Eettisyyttä mietittäessä eurooppalainen tuotanto on helpommin jäljitettävissä, sillä siinä on valvotummat standardit, kertoo Riina Ahtola.

Seija Strand muistutti, että suunnittelua tehdään kuitenkin aina asiakas edellä. Asiakas on suunnittelijoiden kuningas ja kuningatar, mikä osaltaan vaikuttaa suunnittelijan valinnan mahdollisuuksiin. Vastuu eettisyydestä kuuluukin pääasiallisesti kuluttajille.

Kristallipallossa vahvoja muotoja, rosoisuutta ja värejä

Keskustelun lopussa suunnittelijat pohtivat yhdessä sisustamisen trendien heikkoja signaaleja, mitä mahdollisesti lähitulevaisuudessa tullaan näkemään sisustamisen valtavirrassa.

Seija Strand povasi, että kaaret ja pylväät tekevät uuden tulemisen ja sisustamisessa tullaan näkemään enemmän voimakkaampia muotoja, mikä sai muut suunnittelijat myötäilemään näkemystä. Mikko Toppala ennusti, että suomalaisesta sisustuksesta alkaa rapista perinteinen vaatimattomuus ja ehkä uskalletaan hyödyntää enemmän hillittyä, tyylikästä luksusta. Malla Tapio pohti, alkaakohan vallalla oleva oman hyvinvoinnin vaalimisen trendi alkaa näkyä sisustamisessa. Muita esille tuotuja oletettuja tulevaisuuden trendejä olivat rosoisuus, käsityön arvostaminen, ryijyt ja lisääntyvä värien käyttö. Luonnon ja viherkasvien uskotaan pitävän trendinä sinnikkäästi pintansa.

Sisustamisen viikkoa vietetään Asuntomessuilla sunnuntaihin 28.7.2019 saakka.