Schmardenin muistopäivän paraati muistutti Pioneeripuiston historiasta

Perjantaina 26.5. Asuntomessualueella tuntui hetkellisesti siltä, kuin varuskunta olisi herännyt uudelleen eloon. Alueen lävitse marssi lippujoukkue Kymen pioneeripataljoonasta. Kyseessä oli vuosittainen Schmardenin päivän muistoparaati. Schmardenin taistelu käytiin 25.5.2016 nykyisen Latvian alueella, Smārden kylässä. Kyseinen päivä on valittu pioneerien aselajin vuosipäiväksi, sillä kyseinen taistelu oli historiallisesti merkittävä jääkäripioneerien taistelu.

– Pioneeripuistossa Pioneerimuistomerkille lasketaan vuosittain seppele Schmardenin päivän kunniaksi. Korian varuskuntaa voidaan sanoa pioneerien kotipesäksi, sillä se oli aina 1960-lukuun saakka ainut aliupseerikoulutusta antanut varuskunta, kertoo pioneeriaselajiliiton pääsihteeri Esa Simpanen .

Paraatikentän laidalla seppeleen laskua ja paraatin liikkeellelähtöä seurasivat Kari Melleri ja Arvo Tolmunen. Molemmat miehet olivat tehneet pitkän uran varuskunnan palveluksessa.

– Tulimme seuraamaan Schmardenin muistopäivän paraatia ja tutustumaan Asuntomessuille nostalgiasyistä, sillä alue on meille hyvin tuttu. Meller palveli Korian varuskunnassa 10 vuotta vuodesta 1966 alkaen, Arvo Tolmunen 40 vuotta vuodesta 1956 alkaen.

Schmardenin päivän paraati on on yksi esimerkki siitä, miten varuskunnan vahva historia tulee näkymään Pioneeripuistossa vielä senkin jälkeen, kun se on muuttunut asuinalueeksi. Kouvola on Suomen suurin varuskuntakaupunki. Varuskunta työllistää monia, näkyy kaupungin katukuvassa ja tuo alueelle myös erityisosaamista.