Rakentaminen käynnissä Jyväskylän Äijälänrannassa

Rakennustyöt
Äijälänrannan asuntomessualueella käynnistyivät heti ensimmäisenä arkipäivänä
vapun jälkeen. Osa perustuspaaluista lyötiin maahan jo huhtikuussa, mutta muilta
osin töitä aloiteltiin vasta kuukauden vaihteessa. Kunnallistekniikan osalta
rakentaminen sujuu aikataulussa.

Ennen töiden aloittamista rakentajat kokoontuvat hankekohtaiseen
aloituskokoukseen aluevalvoja Reijo
Blomsterin
johdolla. Blomsterin mukaan aloituskokousten ilmapiiri on ollut innokkaan
positiivinen. –Pientalorakentajat ovat odottaneet tonteille pääsyä koko kevään ja
vihdoin Äijälänrannassa alkaa täysi tohina, Blomster tiivistää.

Aloituskokouksissa rakentajia ohjeistetaan messualueella
toimimiseen. Vaikka kyse on yksityisestä rakentamisesta, on messualue monen
mielenkiinnon kohteena. Keskeinen sijainti Vaajakosken moottoritien ja vilkkaan
rantaraitin läheisyydessä takaa, että rakentamisesta kiinnostuneita riittää.
Alue on kuitenkin työmaa-aluetta, jossa ulkopuolisilla ei ole lupa liikkua.

Blomster toivookin messurakentajille työrauhaa. –On upeaa,
että messut kiinnostavat, mutta tässä vaiheessa rakentajat tarvitsevat rauhaa,
jotta työt onnistuvat turvallisesti sovitun aikataulun puitteissa, Blomster
painottaa.

Jyväskylän kaupunki tukee messurakentajia monin tavoin.
Alueelle on järjestetty mm. yhteinen sosiaalitila ja jätteiden lajittelupiste.
Järjestelyillä luodaan rakentajille mahdollisuus keskittyä täyspainoisesti rakentamiseen.
Samalla toteutetaan messujen ympäristöystävällistä näkökulmaa. Rakentajat jaottelevat
jätteet lajittelupisteessä, mistä niiden poiskuljettamisesta huolehditaan
keskitetysti. Esimerkiksi tavaroiden kuljettamiseen käytetyt vaihtolavat toimitetaan
Laukaaseen jatkokäsittelyyn.

Valtaosa tonteista
vuokralla, kunnallistekniikka aikataulussa

Messualueella on pientalokohteita yhteensä 36. Näistä 33:sta
on kirjoitettu vuokrasopimus tai kauppakirja. Viimeisten kolme sopimuksen
osalta neuvottelut ovat käynnissä. 33:sta sopimuksesta 26 on vuokrasopimuksia
ja 7 kauppakirjaa. Projektipäällikkö Anu Hakalan mukaan moni rakentaja onkin
päätynyt vuokraamaan ensivaiheessa. –Tontti on mahdollista lunastaa omaksi myöhemminkin,
hän muistuttaa. Alueen kunnallistekniikan osalta rakentaminen sujuu ajallaan. Katu-
ja vesihuollon sekä viher- ja valaistussuunnittelun suunnitelmat ovat pääosin valmistuneet.