Puitesopimus asuntomessujen järjestämisestä Loviisassa 2023 allekirjoitettu

Osuuskunta Suomen Asuntomessut ja Loviisan kaupunki allekirjoittivat maanantaina 15.4.2019 Loviisan Raatihuoneella puitesopimuksen asuntomessujen järjestämisestä Loviisassa vuonna 2023.

Puitesopimuksessa määritellään Osuuskunta Suomen Asuntomessujen ja Loviisan kaupungin välisestä yhteistyöstä messujen järjestämisessä. Puitesopimuksessa sovitaan siitä, miten asuntomessuihin liittyvät tehtävät ja vastuut jakautuvat Osuuskunta Suomen Asuntomessujen ja Loviisan kaupungin kesken.

Osuuskunta Suomen Asuntomessujen puolelta sopimuksen allekirjoittivat toimitusjohtaja Anna Tapio ja operatiivinen johtaja Heikki Vuorenpää sekä Loviisan kaupungilta kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom ja kaupunginkansliakeskuksen johtaja Kristina Lönnfors.

– Viime syksynä osuuskunnan hallitus päätti myöntää asuntomessut Loviisalle vuodelle 2023 ja nyt sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen pääsemme seuraavaksi valitsemaan projektipäällikköä, joka lähtee viemään hanketta eteenpäin, operatiivinen johtaja Heikki Vuorenpää Osuuskunta Suomen Asuntomessuilta kertoo.

Asuntomessut järjestetään Kuningattarenrannan alueella Loviisanlahden itärannalla, alle kilometrin päässä Loviisan torilta. Alueen kaavoitus on parhaillaan käynnissä. Messutontit tulevat hakuun aikaisintaan keväällä 2021. Projektipäällikön hakuaika päättyy 30.4.2019.

– Loviisa tunnetaan puurakentamisesta ja yhteisöllisyydestä. Asuntomessujen avulla vahvistamme näitä vahvuuksia. Kuningattarenrannan suunnittelussa sitoudumme parhaan saatavilla olevan teknologian mukaiseen käyttäjälähtöiseen ja älykkääseen rakentamiseen sekä monipuoliseen moderniin puurakentamiseen, toteaa Loviisan kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom.

Lisätietoja:

Heikki Vuorenpää, operatiivinen johtaja, Osuuskunta Suomen Asuntomessut, puh. 050 531 6776, [email protected]

 

Jan D. Oker-Blom, kaupunginjohtaja, Loviisan kaupunki, puh. 040 551 7551, [email protected]

 

Linkki kuvakansioon: https://loviisa.kuvat.fi/kuvat/Lehdist%C3%B6/Puitesopimus%20asuntomessujen%20j%C3%A4rjest%C3%A4misest%C3%A4/?i=xP7MfjXwdUev83tYaqQAT6SmEGzZnuJH