Päivi Rintaniemen ja Elina Lindin taidetta Seinäjoen Asuntomessualueelle

Seinäjoen
Asuntomessualueelle Pruukinrantaan julkiseen ulkotilaan tulevat taideteokset on
valittu. Raati valitsi luonnosten perusteella toteutettavaksi kaksi
taideteosta. Taiteilijat, joiden teokset tullaan näkemään alueella, ovat
Seinäjoella asuva ja työskentelevä muotoilija ja kuvanveistäjä Päivi Rintaniemi sekä
seinäjokelaislähtöinen, nykyisin Nokialla asuva kuvataiteilija Elina Lind.

Teokset
valmistuvat Seinäjoen Asuntomessuihin mennessä ja jäävät pysyvästi esille
asukkaiden ja vierailijoiden iloksi. Teosten hankinnassa toteutetaan taiteen
prosenttiperiaatetta, jonka edistämiseksi Seinäjoen kaupunki on saanut Taiteen
edistämiskeskukselta valtion avustusta. Taiteen näkymistä Asuntomessuilla
koordinoi työryhmä, joka päätti hankkia teokset taiteilijoilta pyydettävien
luonnosten perusteella. Luonnoksia pyydettiin kuudelta eteläpohjalaiselta
taiteilijalta, joista neljä jätti kaikkiaan 7 luonnosehdotusta määräaikaan
mennessä. Toteutettavat teokset valitsi raati, jossa oli edustajat kaupungin
tekniikkakeskuksesta, kulttuuripalveluista ja asuntomessutoimistosta.

A Big Hug viestii välittämistä

Päivi Rintaniemen
kookas, jopa 3 metriä korkea betoniveistos A Big Hug on muotokieleltään
tyylitelty ihmishahmo.  Veistos ilmentää
yhteisöllisyyttä ja toisesta välittämistä.  Sanoma on sekä humoristinen että vakava. Raadin
perusteluissa teosta pidettiin huomiota herättävänä ja näyttävänä, mutta
samalla sympaattisena, sen viesti kuin sydämellinen tervetulotoivotus
Pruukinrantaan. Rintaniemen ajatusta useamman A Big Hug veistoksen
sijoittelusta eri paikkoihin Seinäjoella pidettiin hyvänä. Rintaniemi ehdottaa:
”Veistoksesta voisi saada upean kaupunkia
yhdistävän tekijän, jonka viesti on välittäminen, auttaminen, iloitseminen ja
onnistuminen.”

Tervahauta on osallistava ja
yhteisöllinen

Elina Lindin
teos Tervahauta on halkaisijaltaan 7 metriä leveä, tervahaudan muotoon
veistetty, kaupunkiviljelyyn tarkoitettujen kasvatuslaarien tervantuoksuinen
muodostelma. Teos kunnioittaa Pruukinrannan aluesuunnittelun ideaa, jossa
metsäpohjaa on jätetty esille mahdollisimman paljon ja talot näyttävät siltä
kuin ne olisi pudotettu metsään. Teos linkittyy alueen historiaan, mutta on
myös moderni ja urbaanin yhteisöllisyyden ilmentymä. Raati piti teoksen ideaa
hauskana ja oivaltavana, teos on samaan aikaan ympäristötaideteos,
viherrakentamisen elementti ja alueen asukkaita yhdistävä tekijä.

kuva: Elina Lind / Tervahauta luonnoskuva