Naantali sai vuoden 2022 Asuntomessut

Osuuskunta Suomen Asuntomessut on myöntänyt vuoden 2022 Asuntomessut Naantalin kaupungille. Suomen Asuntomessujen hallitus käsitteli asiaa torstaina 19.4. kokouksessaan. Naantalin kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksymä hakemus Asuntomessujen järjestämisestä toimitettiin maaliskuussa Osuuskunnalle käsiteltäväksi.

– Asuntomessujen myöntämisessä otettiin huomioon muun muassa hankkeen alueellinen vaikuttavuus, Naantalin korkea kunnianhimo toteutustason osalta ja erityisesti hankkeen vaikutukset yleisesti asumisen kehittämiseen Suomessa.  Vuoden 2022 Asuntomessujen tavoitteena on synnyttää asuinalue, jonka asukkaat ovat erityisen tyytyväisiä asumiseensa ja asuinalueeseensa. Uskomme, että ainutlaatuiselle Luonnonmaan saarelle rakentuu alue, jossa toteutuu hyvän asumisen edellytykset, Osuuskunta Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Harri Tuomaala toteaa.

Vuoden 2022 Asuntomessut järjestetään Naantalissa Luonnonmaan saarella, joka on keskustan välittömässä läheisyydessä. Asuntomessualueelta on noin 3 kilometriä matkaa keskustan palvelujen äärelle. Saaristoteema oli Naantalin hakemuksessa monipuolisesti ja vahvasti esillä.

– Olemme hyvin innostuneita tästä mahdollisuudesta päästä kehittämään asumista Naantalissa Osuuskunta Suomen Asuntomessujen kanssa. Luonnonmaan saari, jolla tuleva asuntomessualue sijaitsee, on osa valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltua maisema-aluetta. Luonnonmaalle on jo rakentunut laajaa uutta pientaloasutusta. Uusia asuntoalueita kaavoitetaan siten, että lähitulevaisuudessa saaren väkiluku kasvaa yli tuhannella asukkaalla, Naantalin kaupunginjohtaja Jouni Mutanen kertoo.

Asuntomessualuetta ja Luonnonmaan muita uusia asuntoalueita suunniteltaessa ja rakennettaessa halutaan ottaa huomioon keskeiset vetovoimatekijät, kuten alueiden viihtyisyys, palvelut ja liikkuminen. Parhaillaan valmistelussa olevassa palveluverkkoselvityksessä Luonnonmaalle esitetään rakennettavaksi 2020-luvun alussa uudentyyppinen perhetalo, johon sijoittuisi uudet alakoulun ja päiväkodin tilat. Lisäksi Luonnonmaalla toimii Kultaranta Golf & Resort ravintoloineen ja muine palveluineen. Luonnonmaalle on lisäksi kaavoitettu useita uusia työpaikka- ja yritysalueita.

– Korjaustelakkatoiminta sekä sen ympärille suunniteltu Naviren teollisuusalue luovat Luonnonmaalle työpaikkoja. Niiden läheisyyteen on kaavoitettu myös uusi venetelakka ja –satama-alue. Asukasluku kasvaa uusien asuntoalueiden seurauksena, jolloin syntyy mahdollisuuksia myös kaupallisten palveluiden kehittämiseen. Myös joukkoliikenteen parantaminen on erittäin tärkeää, kaupunginjohtaja Mutanen luettelee.

Asemakaavaluonnoksen kortteleita ja tontteja tullaan edelleen kehittämään yhteistyössä alueen rakennustapaohjeen ja ympäristösuunnitelman laatijan sekä Naantalin kaupungin ja Osuuskunta Suomen Asuntomessujen kanssa. Myös yhteistyö mahdollisten toteuttajien kanssa jo suunnitteluvaiheessa on tärkeää.

– Luonnonmaan vahvuudet ja ominaispiirteet ovat hyvin linjassa meidän oman tutkimuksen tulosten kanssa siitä, mitä asumisen hyvinvointi on Suomessa. Naantalissa pääsemme tekemään asuinalueen, jossa nämä asiat korostuvat erityisesti, toimitusjohtaja Tuomaala kertoo.


HAKUPROSESSI

26.2.2018 Kaupunginvaltuusto päätti, että Naantali hakee Asuntomessuja vuodelle 2022

7.3.2018 Asuntomessujen asemakaavaluonnos oli teknisen lautakunnan käsittelyssä

27.3.2018 Hakemus Asuntomessuista jätettiin Osuuskunta Suomen Asuntomessuille

27.3 – 25.4.2018. Asuntomessualueen asemakaavaluonnos on nähtävillä

10.4.2018 Asuntomessuhankkeesta järjestettiin kaupungintalon valtuustosalissa keskustelutilaisuus

19.4. Osuuskunta Suomen Asuntomessujen hallitus päätti myöntää Asuntomessut 2022 Naantalille