Mitä on hyvä asuminen ensi vuosikymmenellä? Entä siitä eteenpäin? – Kehitysjohtaja, Suomen Asuntomessut

 

Suomen Asuntomessut on strategisen uudistumisen tiellä. Haluamme entistäkin näkyvämmin ja vaikuttavammin toimia asumisen kokeilu- ja kehitysalustana. Asumisen ekosysteemissä edustamme ennen kaikkea asukkaan näkökulmaa ja pyrimme tunnistamaan tulevaisuuden tarpeita, haasteita ja unelmia, joita kannattaa hyödyntää uusia asumisen ratkaisuja luovissa hankkeissa.

Tarvitsemme ydintiimiimme innostavan ja monipuolisesti kokeneen henkilön, jolla erityisen vahvaa osaamista kuluttajaymmärryksestä ja sen hyödyntämisestä kehitystoiminnassa sekä erinomaiset verkostoitumis- ja fasilitointitaidot.

Keskeisimpiä tehtäviä

Suomen Asuntomessut kehitys- ja kokeilualustana: mallin luominen

  • Määritellä tutkimus- ja kehityksen toimintamalli, konkretisoida tiekartta ja tavoitteet,
    esimerkiksi ”asukasymmärryksen viitekehyksen” luominen
  • Kehitystoiminnan johtaminen: Johtaa tiekartalle valittuja kehityshankkeita. Ylläpitää ja jatkuvasti kehittää verkostoa ja kumppanuuksia, joiden kanssa kehitysprojekteja valmistellaan ja toteutetaan. Synnyttää kokeiluja, joista tuloksia ja seurantaa pidemmällekin aikajänteelle
  • Osallistuu aktiivisesti strategian rullaavaan kehittämiseen: Ketä varten olemme olemassa, ilmiöiden sanoittaminen, vaikuttavuuden analysointi

Kysely-, seuranta- ja palautejärjestelmien uudistaminen

  • Uudistaa olemassa olevat kysely- ja palautemenettelyt vastaamaan strategiaamme

Vaadittava osaaminen ja kokemus

  • Ammatillinen osaaminen: Monipuolinen ja syvällinen kokemus markkina- ja kuluttajatutkimuksesta. Kuluttajakäyttäytymisen ja motiivien asiantuntija – ”Miten ihminen tekee päätöksiä”.
  • Ihmisten johtaminen, verkostoituminen: Erinomaiset vuorovaikutus- ja fasilitointitaidot. Kyky saada erilaiset ihmiset innostumaan ja kontribuoimaan sekä luovasti että analyyttisesti. Kokemusta ja taitoa verkostoitua myös kansainvälisesti.
  • Vaikuttavuus: Kyky muotoilla tiekartta ja toimenpide-ehdotuksia asukasymmärrykseen ja tutkimustietoon perustuen. Kokemusta tunnistaa sekä yhteiskunnallista vaikuttavuus- että kaupallista potentiaalia hyvän asumisen ratkaisuissa.

Ole hyvä, lähetä hakemuksesi viimeistään 12.8.2019 osoitteeseen rekry (at) vanha.asuntomessut.fi
Samaan osoitteeseen voit laittaa myös soittopyynnön, jos haluat keskustella tehtävästä tarkemmin toimitusjohtaja Anna Tapion kanssa.

Missiomme on: Tekoja paremman asumisen puolesta

Osuuskunta Suomen Asuntomessut on yleishyödyllinen organisaatio, joka edustaa toiminnassaan ensisijaisesti asukkaan näkökulmaa. Tuotot käytetään toiminnan kehittämiseen ja asumisen tutkimus- ja kehitystoiminnan tukemiseen. Vuonna 1966 perustetun osuuskunnan jäsenet ovat Asuntoreformiyhdistys, Finanssialan Keskusliitto, Osuuspankkikeskus, Danske Bank, Suomen Asuntoliitto, Suomen Kuntaliitto, Suomen Messusäätiö ja Säästöpankkiliitto.