Mikkelin kaupunki etsii laivuria

Mikkelin kaupunki etsii laivuria asuntomessukesäksi 2017

Rakennustyöt pienvenesataman rakentamiseksi ovat alkaneet ja nyt kaupungilla on etsinnässä messukesän 2017 liikennöinnistä vastaavaa laivuri. Satama rakennettaisiin ilman asuntomessu-jakin, mutta nyt rakentamisessa on otettu huomioon messuaikainen liikennöintimahdollisuus.

”Messuaikaisen laivakuljetuksen järjestäminen on strateginen, kaupungin mainekuvaa tukeva päätös, joten me todella toivomme että laivuri myös löytyy”, kertoo kaupungin tekninen johtaja Jouni Riihelä.

Kaupunki tarjoaa ajalle 14.7.–13.8.2017 yksinoikeuden välille Mikkelin satama – Kirkonvarkaus, laituripaikat molemmissa päissä sekä mahdollisuuden mainoksiin molemmissa satamissa. Mes-suporttien sulkeuduttua klo 18.00 on kalusto vapaasti liikennöitsijällä itsellään, käytettävissä esimerkiksi yksityistilaisuuksiin tai risteilykäyttöön.

Sataman rakentaminen on täydessä käynnissä

Sataman rakennustyöt alkoivat alkusyksystä 2016 huoltotien rakentamisella ja vedessä tehtävät louhetäytöt alkavat nekin lähiviikkojen aikana. Veteen kaivualueen ympärille tehdään tiivis ver-horakennelma, joka estää veden samentumisen leviämisen rakentamisalueen ulkopuolelle. Sa-manaikaisesti tehdään betoninen veneiden laskuluiska, joka on asuntomessujen jälkeen virkis-tyskäytössä normaalisti kuten muutkin kaupungissa sijaitsevat laskuluiskat.

Ennen sataman rakentamista alueella tehtiin arkeologiset vedenalaisinventoinnit, mutta mitään rakentamista estävää arvokasta löydöstä ei alueelta löytynyt. Messusatama tulee sijaitsemaan Kirkonvarkaudensillan eteläpuolella, noin 500 metrin päässä asuntomessualueelle suunnitellulta pääsisäänkäynniltä.

Keväällä 2017 on messusataman yhteyteen suunniteltu toteutettavaksi myös toinen Kirkonvar-kauden prosenttitaidekilpailun voittajatöistä; Kaarina Kaikkosen ”Vasten auringon siltaa” – niminen teos.

Linkki pienhankintapalveluun jossa tarjouspyyntö esillä

Lisätiedot:

Mikkelin asuntomessutoimisto
projektipäällikkö Heikki Manninen
Puh. 044 794 5235

aluevalvoja Pekka Kammonen
Puh. 044 794 3222