Mikkelin asuntomessutoimikunnan työ käynnistyi

Asuntomessut Mikkelissä 2017 -projektin asuntomessutoimikunta kokoontui ensimmäisen kerran keskiviikkona 18.6. Toimikunta on Osuuskunta Suomen Asuntomessujen ja kaupungin välinen yhteistyöelin, joka ohjaa ja valvoo strategisten linjausten ja yhteistoimintasopimuksen toteutumista sekä toimii vaikuttajana tärkeimpien valtakunnallisten sidosryhmien suuntaan.

Ensimmäisessä kokouksessaan toimikunta käsitteli kaavoituksen etenemistä ja yhdyskuntasuunnittelun tilannetta. Kaupunginjohtaja Kimmo Mikander haluaa jo nyt kiittää tähänastiseen työhön osallistuneita.

– Alueen suunnittelu on mittava prosessi, missä tulee ottaa huomioon luonnonarvot, palvelut, yhdyskuntatekniikka, liikenneolosuhteet, olemassa oleva asuminen ja alueen historia. Kiitän jo tässä vaiheessa suuresta työmäärästä kaikkia mukana olevia ja kannustan jatkamaan samaa laatua. Paljon on saatu aikaiseksi mutta paljon on myös vielä jäljellä, Mikander painottaa.

Kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen kertoo, että kaavoitusprosessin aikana on järjestetty parikymmentä tilaisuutta osallisten kuulemiselle sekä saman verran viranomaisneuvotteluita.

– Tavoitteenamme on laadukas uusi kaupunginosa, jonka suunnittelussa on kuultu osallisia laajasti ja huolella. Pelkät viralliset selvitykset alueen historiasta, ympäristöstä ja maisemasta eivät riitä, vaan kuntalaisten mielipiteen tulee näkyä kaavassa. Harvassa kaavassa on ollut mukana niin paljon selvityksiä kuin näissä kahdessa, Tarkkanen toteaa.

Kuntalaisten mielipiteen kuuntelua korostaa myös Osuuskunta Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen.

– Messut ovat mikkeliläisten yhteinen asia. Siksi kannustan kaupunkia ja kuntalaisia yhteiseen ideointiin teemoista ja messualueesta, Heiskanen ehdottaa.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka muistuttaa siitä, että messut eivät ole irrallinen osa, vaan yksi osa kaupunkisuunnittelun ketjussa, joka rakentuu Saimaan sivua pitkin kohti Ristiinaa.

– Asuntomessuprojekti tukee ja täydentää koko Mikkelin kaupungin kehittymistä, Kuikka summaa.

Messualueelle rakentaminen kiinnostaa

Projektijohtaja Timo Rissanen on tyytyväinen asuntomessujen saamaan mielenkiintoon.

– Kysyntä pientalotonteista on kasvanut ja olemme saaneet paljon yhteydenottoja rakentamisesta kiinnostuneilta. Näin voimme mahdollistaa monen perheen unelman, ei pelkästään asuntomessualueella vaan koko Kirkonvarkauden asemakaavalla sekä siitä etelään Moisio-Kyyhkylän osayleiskaavalla.

Asuntomessutoimikunnan puheenjohtaja on Mikkelin kaupunginjohtaja Kimmo Mikander. Kaupungin muut edustajat ovat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka sekä varapuheenjohtajat Arto Seppälä ja Olli Nepponen, tekninen johtaja Jouni Riihelä, projektijohtaja Timo Rissanen, viestintäpäällikkö Satu-Mari Tolonen ja Miset Oy:n toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki. Sihteerinä toimii projektikoordinaattori Heikki Manninen. Osuuskunta Suomen Asuntomessuista mukana ovat toimitusjohtaja Pasi Heiskanen ja messupäällikkö Heikki Vuorenpää.