Mikkelin asuntomessualueella on 10 000 vuotta vanha historia

Mikkelin asuntomessualue sijoittuu Savon synnyinseudulle Porrassalmen museotien ja Saimaan väliin. Porrassalmen alue on Suur-Savon historiallisesti merkittävintä ja ajallisesti syvintä kulttuurimaisemaa esihistoriallisine ja historiallisine muistoineen. Alueella on mm. kuuluisa Tuukkalan rautakautinen kalmisto ja se on ollut varhaisen hallintopitäjän keskus. Historiallisella ajalla alueelle perustettiin lukuisia kartanoita ja suurtiloja. 

Kulttuurimaisemaa ovat myöhemmin muovanneet Moision kuninkaankartano, sittemmin sotilasvirkatalo. Nykyisin paikalla ovat Moison 1920-luvulla perustetun piirimielisairaalan rakennukset puutarhoineen ja puistoineen. Myös Kyyhkylän entinen ratsutila on laitoskäytössä ja toimii Sotainvalidien Veljesliiton kuntoutussairaalana.

Oheinen kuva on otettu 13.1.2016 Kyyhkylän Kartanon päärakennuksen portailta tilaisuudesta, jossa Mikkelin asuntomessutoimisto ja 36 kaupungin virkamiestä tutustuivat asutusalueen historiaan. Erinomaisen informatiivisen tutustumiskierroksen opastustehtävistä vastasi Mikkelin Oppaat ry:n puheenjohtaja Helena Partanen.

Vuoden 2017 tapahtumasuunnittelun historiallinen osuus on vielä suunnitteilla, mutta jollain tavalla historia tuodaan myös messukesänä esille.  

Lisätietoja:

Piia Mäkilä
tiedottaja
Puh. 040 129 4811
piia.makila(at)mikkeli.fi