Lupapiste.fi helpottaa asuntomessurakentamista Mikkelissä

Mikkeli oli pilottikuntana ensimmäisten joukossa, jossa aloitettiin syksyllä 2013 Solita Oy:n kehittämä Lupapiste.fi – palvelun käyttöönotto.

Tarkkaan aikataulutetussa asuntomessurakentamisessa lupaprosessia helpotettiin sillä, että suunnittelua ja rakennuslupaa varten tarvittavat lähtötietoaineistot tallennettiin luvanhakijoita varten valmiiksi palveluun. Ilman tätä palvelua asiakas olisi joutunut tilaamaan tonttikartat mittaus – ja kiinteistöt yksiköstä, vesi- ja viemäriliitoslausunnot ja katusuunnitelmakorot yhdyskuntatekniikan puolelta. Tässä tapauksessa kaupunki teki myös maastomallinnukset valmiiksi rakentajille.

Minusta palvelun parhaita puolia on se, että lupa-asiointi on läpinäkyvää ja asiakas voi seurata oman lupa-asian etenemistä reaaliaikaisesti. Kaikki lupaan liittyvät asianosaiset saavat tiedon ajantasaisesti ja voivat käydä keskustelua lupaprosessiin liittyen. Näin voimme palvella asiakkaita paremmin, summaa Mikkelin johtava rakennustarkastaja Sari Valjakka palvelun käyttöönottokokemuksia.

Ensimmäiset rakennusluvat Mikkelissä vuonna 2017 pidettäville asuntomessuille myönnettiin palvelun kautta tällä viikolla. Nyt kaupunki toivoo, että kaikki lupa-asioiden hakijat Mikkelissä löytäisivät tämän sähköisen palvelumuodon, joka helpottaa asiakkaan luvan hakua ja nopeuttaa lupakäsittelyä.

Sähköisestä järjestelmästä huolimatta toivomme, että asiakas varaisi ajan rakennusvalvonnasta jo luonnosvaiheessa. Alkupalaverissa käydään luonnossuunnitelmat yhdessä läpi ja varmistutaan siitä, että rakennus soveltuu rakennuspaikalle ja on kaavan mukainen. Me rakennusvalvonnassa haluamme auttaa rakentajaa pääsemään hyvään lopputulokseen, Mikkelin johtava rakennustarkastaja Sari Valjakka painottaa.  

 

Lisätietoja:

Mikkelin kaupunki
johtava rakennustarkastaja
Sari Valjakka
Puh. 044 794 2620
[email protected]