Kyyttölauma maisemanhoitotöihin Äijälänrannan messualueelle Jyväskylään

Perjantaina Äijälänrannan asuntomessualueella
Jyväskylässä nähtiin riemuisa ja varsin poikkeuksellinen näytelmä kun
rantaluhtaa luonnonmukaistamaan saapuneet kyytöt vapautettiin tulevalle
työmaalleen. Inton, Earin ja Ii-haan tehtävänä on messualueen rantaluhdan maisemanhoito.
Työhönsä kolmikko suhtautui varsin intohimoisesti.

Kyytöt, eli itäsuomenkarjan
ruskeanvalkoiset edustajat, saapuivat Äijälänrantaan luhankalaiselta Vanhalan
tilalta. Tilan emännän Miia Keihäsniemen
mukaan kotona kymmenpäisessä laumassa laiduntava kolmikko on kiltti ja tottunut
sekä ihmisiin että koiriin. Pienen kokonsa ja sarvettomuutensa ansiosta ne
soveltuvat erinomaisesti taajama-alueelle.

Alkuperäisrodun edustaja on sitkeä sopeutuja

Ennen kyyttöjen saapumista
messualueen länsipuoleiselle rannalle rajattiin noin neljän hehtaarin alue
laidunnettavaksi. Lähiympäristösuunnitelman mukaisesti virkistys- ja
luonnonsuojelualueeksi määritelty rantaluhta tulee säilyttämään luontaisen
ilmeensä, mutta tiheän puuston ja pensaikon täyttämää niittyaluetta halutaan
siistiä tulevia asuntomessuja silmällä pitäen.

-Idea kyytöistä
maisemanhoitajina syntyi jo aikaa sitten, mutta sai tuulta alleen vihdoin
keväällä kun sopiva lauma löytyi. Sen enempiä empimättä tartuimme tuumasta
toimeen ja vihdoin kyytöt ovat täällä, Asuntomessut Jyväskylässä 2014 –hankkeen
projektipäällikkö Anu Hakala
tiivistää tyytyväisenä.

Myös Vanhalan tilalla ideaan
suhtauduttiin positiivisesti.

-Äijälänrannan maasto sopii
itäsuomenkarjalle erinomaisesti. Hyväjalkaisena ja terveenä rotuna se pärjää
hyvin maastossa ja sitkeytensä ansiosta sopeutuu erinomaisesti perkaamaan
messualueen rantaluhtaa, Keihäsniemi kehuu.

Luonteeltaan itäsuomenkarjan
edustajan eroavat valtaroduista lähinnä sitkeytensä, mutta myös itsepäisyytensä
vuoksi. Kyyttö kyllä tuntee oman arvonsa ja on tottunut
tekemään oman päänsä mukaan. Maatiaislehmäroduista vanhimpana kyyttö on nykyään uhanalainen nautarotu: sen edustajia
löytyy Suomesta alle 400.

Aluekierroksilla voi tutustua uusiin asukkaisiin

Messualueella kyytöt
kohtaavat rakennustyömaan vilkkaan arjen. Keihäsniemen mukaan kyytöt eivät
vähästä hätkähdä, mutta toivoo laumalle laidunnusrauhaa.

–Ilkivalta ei varsinaisesti
pelota, mutta toki mietityttää. Toivonkin, että Into, Eari ja Ii-haa saavat laiduntaa
rauhassa, ja että ihmiset suhtautuvat niihin kunnioittaen.

Kyyttöjä on mahdollista nähdä
kerran kuukaudessa järjestettävillä aluekierroksilla. Seuraavat kierrokset
18.6., 16.7. ja 20.8. klo 17. Muutoin asuntomessualue on työmaa-aluetta, jossa ulkopuolisilla ei ole lupa
liikkua.