Kouvolan messualueen ideakilpailuehdotukset kaupunkilaisten arvioitavina

Kouvolan kaupunki järjestää
Pioneeripuiston uuden asuinalueen suunnittelusta Osuuskunta Suomen
Asuntomessujen ja Suomen arkkitehtiliitto SAFA:n kanssa yhteistyössä
kutsukilpailun, jonka tarkoituksena on ideoida vetovoimaisen asuinalueen
sovittamista Korian entisen varuskunta-alueen yhteyteen. Ideakilpailussa etsitään Korian
vanhan kasarmialueen erityispiirteisiin soveltuvaa ratkaisua
uudisrakentamiselle sekä ideoita koko alueen parantamiseen.

Nyt Kouvolan
kaupunki haluaa kuulla asukkaiden näkemyksiä ja mielipiteitä Pioneeripuiston
ideakilpailun kilpailuehdotuksista. Asukkailla onkin mahdollisuus kommentoida
kilpailuehdotuksia netissä.

Kilpailuehdotuksia
on viisi ja ne ovat kommentoitavana Kouvolan kaupungin internetsivuilla
osoitteessa www.kouvola.fi/asuntomessut vuoden loppuun saakka. Kommentoinnissa
kilpailuehdotukset laitetaan paremmuusjärjestykseen uudisrakentamisalueen
ratkaisun, Ruokalan alueen käytön, Pioneerikoulun ideoiden, Talliojan
ehdotuksen sekä Kymijoen rannan ja muiden viheralueiden kehittämisen osalta.
Lisäksi työt voi asettaa paremmuusjärjestykseen kokonaisuuksina ja niitä voi
kommentoida sanallisesti.

Internetkyselyn
lisäksi ideakilpailun ehdotuksia pääsee arvioimaan asukasraadissa, joka on
koottu Pioneeripuiston kehittämisestä kiinnostuneista. Raati kokoontuu
ensimmäisen kerran 10.12.2015 Pioneeripuistossa. Ryhmään pääsee vielä mukaan
ottamalla yhteyttä projektipäällikkö Sanna Kauppiin. Sekä asukasraadin että internetkyselyn
kautta kerätyt näkemykset ja kommentit annetaan ideakilpailun
palkintolautakunnan käyttöön

Ideakilpailun
palkintolautakunta ratkaisee kilpailun tammikuun 2016 loppuun mennessä.
Pioneeripuiston tulevan asuntomessualueen kaavoitus etenee ideakilpailuehdotusten
ja asukkailta saatujen näkemysten pohjalta.

Lisätiedot:

Sanna Kauppi, projektipäällikkö

p. 020 615
55073

sanna.kauppi(at)kouvola.fi