Kouvolan asuntomessualueen suunnittelukilpailu on ratkennut

Kouvolan kaupunki järjesti syksyllä
2015 yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n ja Osuuskunta Suomen
Asuntomessujen kanssa suunnittelukilpailun, jonka tarkoituksena oli ideoida
vetovoimaisen asuinalueen sovittamista Korian entisen varuskunta-alueen
yhteyteen.

Asuntomessut järjestetään Kouvolassa
Korian Pioneeripuistossa kesällä 2019, ja messualueelle on tulossa noin 30
erityyppistä omakotitaloa sekä rakennuspaikkoja muutamalle kerros- tai
rivitalokohteelle. Alueella on myös uudiskäyttöön soveltuvia
entisöimiskohteita. Pioneeripuiston alue sijaitsee noin kuusi kilometriä
Kouvolan keskustasta länteen.

Kilpailuehdotus
”Koriaa” vei voiton

Palkintolautakunta valitsi
yksimielisesti kilpailun voittajaksi kilpailuehdotuksen ”Koriaa”.
Koriaa-työryhmän vetäjä on Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy.

Palkintolautakunnan mukaan
kilpailuehdotus ”Koriaa” on vähäeleinen ja melkein itsestäänselvän oloinen. Katuverkko on
taloudellinen ja hahmottuu luontevasti. Uudet korttelit asettuvat luontevaksi
osaksi aluetta, mutta jättävät tilaa kasarmialueen olemassa olevalle
järjestykselle eivätkä kiistele sen kanssa huomiosta.

Asuinalueen uusi aukio on
onnistuneesti sijoitettu Pioneerikoulun tuntumaan, tapahtumakentälle johtavan
reitin varrelle ja alueen luontevaan solmukohtaan. Ruokala on esitetty
purettavaksi ja korvattavaksi asuinkorttelilla, joka toimii välittävänä
elementtinä pientaloalueen ja kasarmin välillä. Myös Upseerikerhon lähistölle
sijoittuvat uudisrakennukset ovat mittakaavaltaan ja sijoitukseltaan
onnistuneita. Sotilaskodin kehittäminen alueen ravintolaksi Ruokalan sijaan on
alueen tulevan käytön sekä Sotilaskodin säilymisen kannalta hyvä ratkaisu.

Asuintontit sijoittuvat
väljästi mutta johdonmukaisesti Talliojan ympäristöön ja ne muodostavat hyvän
lähtökohdan vaihtelevalle pientaloasutukselle, joka avautuu viuhkamaisesti
Talliojan puistoon.

Palkintolautakunta päätyi
jakamaan myös toisen palkinnon. Toisen palkinnon sai ehdotus ”Pioni”, jonka työryhmän vetäjä on Serum
Arkkitehdit Oy.

Palkintolautakunta toteaa
arviointipöytäkirjassaan, että ”Pioni” kilpailuehdotuksessa Tallipuiston
suunnitelma sekä Pioneerikentän
käsittely olivat kilpailun parhaita. Puiston käsittely on hienovaraista ja
realistista, mutta tuottaa silti elämyksellisen kokonaisuuden.

Palkintolautakunta
suosittelee, että alueen kokonaisrakenne ja yleissuunnitelma toteutetaan
ehdotuksen ”Koriaa” mukaisesti. Lisäksi palkintolautakunta suosittelee, että
suunnitelmassa tutkitaan mahdollisuutta toteuttaa yksi kortteli hyödyntäen
ehdotuksen ”Pioni”
aukiomaisen puistokadun ideoita sekä toteuttaa Talliojan puistoalueen
ajatuksia. Palkintolautakunta esittää, että alueen jatkosuunnittelua tilataan molempien ehdotusten
tekijöiltä.

Kilpailuun
kutsuttiin viisi työryhmää

Kilpailuun kutsuttujen työryhmien vetäjät
olivat Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy, Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik
Oy, Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy, Kirsti Sivén & Asko Takala
Arkkitehdit Oy ja Serum Arkkitehdit Oy. Kilpailun palkintolautakunta arvosteli
kilpailutyöt.

Palkintolautakuntaan kuuluivat
Osuuskunta Suomen Asuntomessujen nimeämänä edustajana toimitusjohtaja Pasi
Heiskanen, kilpailijoiden nimeämänä edustajana arkkitehti, SAFA Sanna
Meriläinen ja Kouvolan kaupungin nimeäminä edustajina tekninen johtaja Hannu
Luotonen, kaavoituspäällikkö Hannu Tylli, kaavoitusinsinööri Heikki Kauppi,
kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä ja projektipäällikkö Sanna Kauppi.

Kuvassa voittajatyöryhmä vasemmalta: Minna-Maija Sillanpää, Tatu Pärssinen, Eeva
Byman, Kirsti Sivén ja Asko Takala.