Kouvolan asuntomessualueella rakennetaan uutta vanhan rinnalle – Täydennysrakentaminen asettaa erityisvaatimuksia infrasuunnittelulle

Pioneeripuiston asuntomessualue Kouvolassa on kiinnostava esimerkki kaupungissa sijaitsevasta täydennysrakentamiskohteesta ja alueen käyttötarkoituksen muutoksesta. A-Insinöörit vastasi alueen liikenne-, katu-, vesihuolto- ja geosuunnittelusta sekä Tallisillan korjaussuunnittelusta.

Asuntomessut ovat usein uuden alueen avauksia. Vuoden 2019 asuntomessualue Pioneeripuisto on siitä poikkeuksellinen messualue, että siellä vanha olemassa oleva alue täydennetään asuntomessurakentamisella.

”Samantyyppisiä kasarmi-, teollisuus- ja ratapiha-alueita on jäänyt käyttämättömiksi kaupunkien keskustoihin. Pioneeripuisto on yksi esimerkki siitä, miten vanhan, jossakin muussa käytössä olleen alueen muuttaminen asuinalueeksi tapahtuu”, kuvaa Sanna Kauppi, joka Kouvolan kaupungin projektipäällikkönä vastaa asuntomessujärjestelyistä.

Vanhan ja uuden yhdistäminen on tuonut omat vaatimuksensa yhdyskuntatekniikan suunnitteluun. Kadut sekä niiden alla vesi- ja viemäriverkosto sovitettiin jo olemassa oleviin rakenteisiin.

”Putkikaivannot tehtiin poikkeuksellisen syvälle, jotta kaikki kiinteistöt saatiin liitettyä viemärijärjestelmään ilman pumppaamistarvetta. Välillä kaivettiin jopa yli 5 metrin syvyyteen, joten suunnittelimme kaivantojen tuennat erityisen huolella”, kertoo suunnittelupäällikkö Jukka Tikkamäki A-Insinööreiltä.

Myös katujen suunnittelussa olemassa olevat rakennukset asettivat pakkopisteitä. Suunnitteluratkaisuja ja katujen korkeustasoja mietittiin yhdessä tilaajan kanssa. Apuna olivat 3D-suunnittelumallit, joiden avulla eri ratkaisuja ja niiden sopimista ympäristöön pystyi hahmottamaan paremmin.

Tie- ja katusuunnitelmaan sisältyi pääkatuja sekä jalankulun ja pyöräilyn väyliä 4,7 km. Vesihuoltolinjoja suunniteltiin 2,0 km ja tuettuja vesihuoltokaivantoja 0,8 km.

Alueen historiaa vaalittiin entisöimällä sotasaalissilta

Tallisilta koostuu teräspalkkiosasta ja ristikko-osasta, joka tuotiin jatkosodan aikana Karjalan kannakselta sotasaaliina Korian varuskuntaan. Silta toimi vuosikymmeniä pioneerien harjoitussiltana. Purkaminen uhkasi heikentynyttä siltaa, mutta Kouvolan kaupunki päätyi entisöimään sillan A-Insinöörien teknisen korjaussuunnitelman pohjalta. Kaiderakenteiden arkkitehtisuunnittelun teki Serum Arkkitehdit.

”Sillan alkuperäisiä suunnitelmia ei ollut käytössä, joten varmistimme tilaajan toiveesta koekuormituksella, että ristikkosillan kapasiteetti riittää kevyen liikenteen käytössä. Ristikko-osan teräsrakenteita sekä maatukien betonirakenteita uusittiin ja sillan laakerit kunnostettiin. Lisäksi teräspalkkisillan laakerit uusittiin ja kaikki teräsrakenteet maalattiin”, kertoo siltatyön korjaussuunnittelijana ja projektipäällikkönä toiminut Simo Nykänen A-Insinööreistä.

Koko Korian taajama on syntynyt varuskunnan ympärille. Erityisesti varuskuntaa lähellä olevat tahot ovat olleet todella kiitollisia siitä, että silta säilytettiin.

”Sillalla on pitkä historia ja hieno tarina. Nyt silta on entisöity siihen kuntoon, että se kestää myös seuraavat 100 vuotta”, Sanna Kauppi sanoo.

Kouvolan Asuntomessut järjestetään 12.7.-11.8.2019, ja niille odotetaan yli 130 000 kävijää. Asuntomessualueella on 33 messukohdetta, joista Tallisilta on yksi.

Lisätietoja:

Jukka Tikkamäki, suunnittelupäällikkö, A-Insinöörit
puh. 040 199 0560
[email protected]
Sanna Kauppi, projektipäällikkö, Kouvolan kaupunki
puh. 020 615 5073
[email protected]