Kivistöstä tulee ihan oikea ekokaupunki

Vantaan asuntomessualueella Kivistössä sanapari kestävä
kehitys ei jää vain sananhelinäksi. Ekologisesti kestävä arki on tehty alueella
mahdolliseksi monella tapaa.

– Alueen suunnittelussa ja asemakaavoissa on edellytetty
rakennusten hyvää ekotehokkuutta ja rakennusmateriaalien kestävyyttä. Esimerkiksi
julkisivuilta vaaditaan yli sadan vuoden kestävyyttä, kertoo Kivistön
kaavoituspäällikkö Lea Varpanen.

– Messualueelle toteutetun puukerrostalon, PuuMeran, hiilijalanjälki
on muun muassa uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisen sekä
materiaalivalintojensa ansiosta alle puolet keskimääräisen kerrostalon
hiilijalanjäljestä. Opaali -nimisessä kerrostalossa puolestaan on pystytty
kierrätetyillä, ympäristöystävällisillä materiaalivalinnoilla pienentämään
rakennuksen hiilijalanjälkeä. Kohteessa on käytetty kierrätyslasia,
hamppubetonia ja osassa julkisivua käsittelemätöntä puuta, Varpanen listaa
esimerkkejä.

Hulevedet
hallintaan ja auringon energia talteen

Kivistössä hulevesiä hallitaan luonnonmukaisesti.
Kvartsijuonenpuiston eteläosaan toteutetaan laaja hulevesien imeytysallas.
Altaan rakentaminen alkaa Asuntomessujen jälkeen. Pienimuotoinen imeytysallas
löytyy myös Tiikerinsilmän aukiolta.

– Hulevesiä viivytetään ja haihdutetaan luonnonmukaisesti
viherkatoilla, joita löytyy niin pientaloista kuin keskustan tulevista pysäköintitaloistakin.
Lisäksi pihoilla on erilaisia hulevesien imeytys- ja viivytysaltaita ja kaduilla
hulevesiuomia.

Messukohteista löytyy monipuolisesti esimerkkejä
uusiutuvan energian käytöstä: aurinkokeräimiä, maalämmön hyödyntämistä sekä
kokonaan puulla lämpiävä talo. Aurinkopaneelit tulevat myös Kivistöön vuonna
2016 valmistuvaan palvelurakennukseen, Aurinkokiveen, jossa tulee sijaitsemaan muun
muassa alakoulu, päiväkoti ja neuvola.

Energiatehokkuutta alueella edistetään
katuvalaistuksenkin kautta, sillä se on toteutettu led-valaisimilla. Lisäksi Kvartsijuonenpuiston
valaistuksessa on aikakatkaisin.

Arki
sujuu ilman autoakin ja pihoilla viljellään

Kivistön juna-asema ja kattava pyöräteiden verkosto
tekevät vähäpäästöisen liikkumisen Kivistössä helpoksi. Alueella onkin haluttu
kiinnittää erityistä huomiota julkisen liikenteen sujuvuuteen.

Jätteet Kivistön uusissa keskustakortteleissa,
asuntomessualue mukaan lukien, kulkevat maanaisia putkia pitkin läheiselle jäteasemalle.
Tämäkin vähentää osaltaan raskaiden ajoneuvojen liikennettä alueella ja lisää
näin myös katujen ja pihojen turvallisuutta.

Kivistön asuntomessualueella on haluttu kannustaa myös
kotipihaviljelyyn, ja viherhuoneitakin toteutetaan moneen messukohteeseen.

Messualueella sijaitsevan Kvartsijuonenpuiston luoteisreunalla
sijaitsee lisäksi palstaviljelyalue ja omenapuutarha.
– Vaikkapa pysäköintilaitosten katoillakin on mahdollista harrastaa
kaupunkiviljelyä, muistuttaa Varpanen.