Kirkonvarkauden asuntomessualueen tonttihakemuksista päätöksiä

Kahdeksantoista
tonttia Mikkelin asuntomessualueelta on löytämässä rakentajansa. Mikkelin
kaupungin asuntomessutoimikunta käsitteli tonttihakemukset 8.6. pitämässään
kokouksessa. Kahden hakijan kanssa tarkennetaan vielä hakemusten sisältöä mutta
loput hakemukset ovat teknisen lautakunnan käsiteltävinä. Valituista
pientaloista suurin osa on hirsi- ja puurakenteisia, mutta mukana on myös
kivitaloja sekä palkkirakenteita. Moni rakentajista on yhteistyössä
taloteollisuuden kanssa, mutta joukossa on myös alan yrittäjiä, jotka
toteuttavat projektin omatoimisesti. Vaikka talotehtaista moni on paikallisille
jo ennestään tuttuja, on mukana myös uusia tuttavuuksia.

Suurin osa
hakijoista pääsee ensisijaisesti hakemalleen tontille. Rakentajien valinnassa
on painotettu rakennuksen toteuttamiskelpoisuutta, messurakentamisen teemojen
esiintuomista, sopivuutta maisemaan ja maastoon sekä asemakaavan ja
rakentamistapaohjeen noudattamista. Alueen järvimaisema, rinteet, puusto ja
luonnonympäristö halutaan säilyttää aluetta kunnioittaen.

– Alueelle on
muodostumassa upea kokonaisuus Saimaan näkymiä hyödyntäen, iloitsee
projektipäällikkö Heikki Manninen.

Avoin haku vapaana
olevista tonteista jatkuu. Kysyntä on kasvanut viime viikkoina ja nopeat
ehtivät vielä mukaan. Tulevat hakemukset käsitellään asuntomessutoimikunnan
seuraavassa kokouksessa syyskuun loppupuolella.

– Saatavilla on
edelleen kohtuuhintaisia tontteja Saimaan rannan tuntumassa ja järvinäkymillä,
Manninen muistuttaa ja kehottaa kiinnostuneita olemaan yhteydessä asuntomessutoimistoon.

– Autamme rakentajia
kaikissa työvaiheissa alkaen yhteistyökumppanien etsimisestä.

Messualueen
maanrakennus-, kadunrakennus- ja kunnallistekniikan rakentamisurakat ovat jo
käynnissä. Tontit luovutetaan rakentajille urakoiden valmistuttua keväällä
2016, jonka jälkeen varsinaisten messutalojen rakentaminen pääsee käyntiin.