Kävipä MÄIHÄ – Asuntomessuille 2016 Seinäjoella kolme puukerrostaloa

Seinäjoen asuntomessualueelle nousee Lakea Oy:n kolmen
puukerrostalon kokonaisuus MÄIHÄ, joka edustaa aivan uudenlaista arkkitehtuuria
Suomessa. MÄIHÄ valittiin kilpailutuksen kautta messujen kerrostalohankkeeksi.

Suomalaiset arvostavat
omakotitaloasumisen piirteitä, yksityisyyttä, yksilöllisyyttä, tilojen
muunneltavuutta oman tarpeen mukaan ja mahdollisuutta puutarhanhoitoon. Silti
yhä useampi haluaa asua kaupunkimaisesti ja yhteisöllisesti.

Tähän tietoon nojaten arkkitehdit Sini
Kotilainen ja Markku Hedman ovat suunnitelleet uuden ajan kerrostalon, joka
toteutetaan Seinäjoen asuntomessualueelle.

– Asuntosuunnitteluun on tässä
hankkeessa  todella paneuduttu ja rakennussuunnittelu
on korkealuokkaista. Myös pihan suunnittelu on toteutettu huolella, pihan
toiminnat ovat kiitettävän monipuoliset ja alueen yhteisöllisyyttä parantavia,
listaa asuntomessujen projektipäällikkö Kirsi Joensuu Seinäjoen kaupungilta.

Kaupungin
edustajista koostunut kilpailun arviointiryhmä arvosti MÄIHÄssä myös sitä,
kuinka tilojen vaihtuvuus julkisesta yksityiseen on toteutettu harkitusti. Myös
asuntojen sijoittautumista miellyttävällä tavalla tonttiin, ympäröivään
luontoon ja ilmansuuntiin kiiteltiin.

Asuntomessujen laatutyöryhmä, joka
koostuu Seinäjoen kaupungin ja Osuuskunta Suomen Asuntomessujen edustajista, on
tehnyt arvioinnin pohjalta päätösehdotuksen MÄIHÄn valinnasta kokonaisuutena ja
sen esittelystä vuoden 2016 asuntomessuilla näyttelykohteena. Tontin myynti
viedään vielä kaupungin asiasta päättävien elinten käsiteltäväksi.

– Pidimme Mäihän pääteemoina
asukaslähtöisyyttä ja kestävää rakentamista, jolla tarkoitetaan paitsi
pyrkimystä luonnonvarojen säästämiseen, myös ihmisen kokonaisvaltaisen
hyvinvoinnin turvaamiseen, kertoo arkkitehti SAFA Sini Kotilainen.

Suunnittelun tärkeänä johtolankana
pidettiin myös tulevaisuuden tarpeiden huomioimista – myös niiden, joita ei
tänä päivänä vielä pystytä ennustamaan.

– Asuntojen lukumäärä, asuntojakauma,
asuntojen koot ja asunnon tilajärjestelyt haluttiin siitä syystä joustaviksi.
Erityistavoitteena meillä oli myös pientalomaisten laatutekijöiden yhdistäminen
kerrostaloasumiseen, toteaa Kotilainen.

Pientalomaisina laatutekijöinä MÄIHÄän
on tulossa muun muassa erkkereitä, isoja ja suojaisia ulkotiloja,
kaksikerroksisia asuntoja sekä asuntokohtaiset kodinhoito-kuraeteistilat.

MÄIHÄän on suunniteltu myös joustavien
asumisen ratkaisujen ja yhteistilojen kudelma, joka edistää asukkaiden yhteistoimintaa
monella tavalla. Tavoitteena oli luoda kylämäinen rakenne.

Jokaisen talon kattokerroksessa
sijaitsee myös talosauna ja saunaan johdatteleva, näköaloiltaan juhlava patio
ja kattopuutarha.

Kilpailutuksessa ei vaadittu
puutalototeutusta, mutta Lakea on kehittänyt puurakentamista viime vuosina
voimakkaasti ja halusi tuoda puuosaamistaan messuilla esiin.

– Uskomme puuhun terveellisenä ja
turvallisena materiaalina. Siksi puurakentamista pitää kehittää eteenpäin
maassa, jossa puu on aina ollut tärkeä osa elintapaamme. Lisäksi halusimme
tuoda esiin uudenlaisia kerrostaloasumisen mahdollisuuksia, joita asukkaat
oikeasti haluavat asumiseltaan, perustelee toimitusjohtaja Keijo Ullakko MÄIHÄn
valintaa Lakean asuntomessukohteeksi.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Kirsi Joensuu,
Seinäjoen kaupunki, puh. 040 8400 642

Arkkitehti
SAFA, Sini Kotilainen, puh. 040 849 427

Professori,
arkkitehti SAFA, Markku Hedman, puh. 040
702 4884

Toimitusjohtaja
Keijo Ullakko, Lakea Oy, puh. 040 549 7250

Tekijöistä

Arkkitehti SAFA Sini Kotilainen

Arkkitehtitoimistoissa tehtyjen
suunnittelutöiden lisäksi Kotilainen on toiminut asuntosuunnittelun opetus- ja
tutkimustehtävissä Tampereen teknillisessä yliopistossa. Kotilainen työstää
parhaillaan asuntosuunnitteluun ja tilaelementtirakentamiseen liittyvää
väitöskirjaa Tampereen teknillisen yliopiston Arkkitehtuurin laitoksella ja
toimii tilaelementtirakentamiseen liittyvien tutkimus- ja kehityshankkeiden
projektipäällikkönä.

Professori, arkkitehti SAFA Markku Hedman

Hedman toimii asuntosuunnittelun
professorina arkkitehtuurin laitoksella, Tampereen teknillisessä yliopistossa.
Hän on saanut 13 palkintoa kansallisissa tai kansainvälisissä
arkkitehtuurikilpailuissa ja Hedmanin töitä on julkaistu kansainvälisissä
lehdissä, kirjoissa ja näyttelyissä.

Lakea Oy

Lakea Oy rakennuttaa omaan omistukseen
vuokra-asuntoja Seinäjoen, Vaasan, Jyväskylän, Kokkolan ja Kuopion seudulla ja
omistusasuntoja Seinäjoella, Kokkolassa ja Vaasassa. Omaksi-asuntoja Lakealle
on tulossa Vaasaan, Jyväskylään, Kuopioon ja Ouluun. Lakea tarjoaa myös
kokonaisvaltaista rakennuttamispalvelua rakennusprojektin hoidossa. Lakea
Isännöinti tarjoaa isännöintipalveluja ja vastaa vuokratoiminnasta. Lakea Oy:n
pääomistajina on 15 pohjalaista kuntaa.