Kaikki Kravunharjun asuntomessualueen omakotitontit varattu

Kravunharjun asuntomessualueen suunnittelu ja toteutus ovat hyvässä vauhdissa. Kaikki alueen 25 omakotitonttia on varattu ja ensimmäiset rakennushankkeet ovat rakennuslupavaiheessa.

”Aikataulusuunnittelussa keskeisenä tavoitteena oli, että rakentajat pääsevät tonteille heti huhtikuun alusta. Tässä onnistuimme, koska kunnallistekniikan suunnittelu ja toteutus hoidettiin ansiokkaasti aikataulussa, projektijohtaja Raija-Leena Ahtola-Marks kertoo.

Ensimmäiset tonttikaupat allekirjoitettiin 2. maaliskuuta ja nopeimmat rakentajat aloittavat työt tonteilla 2.päivä huhtikuuta.

Kunnallistekniset työt etenevät aikataulussa. Katujen rakentaminen on loppusuoralla ja vesihuoltotyöt on tehty. Kaukolämpöverkon asentaminen on aloitettu.

Hyvinkään Metsäkaltevan asuinalue rakentuu 6000 asukkaan eläväksi kaupunginosaksi vuoteen 2030 mennessä. Ensimmäisenä toteutuu vuoden 2013 asuntomessualue Kravunharju. Asunto-messualueesta rakennetaan ekologisesti kestävä, asumisen ja asuntosuunnittelun uusia innovatii-visia konsepteja hyödyntävä asuinalue, joka vahvistaa Hyvinkään kaupungin asemaa asumisen mallipaikkakuntana ja asumisratkaisujen edelläkävijänä metropolialueella.