Jyväskylän asuntomessualue kasvaa kiihtyvällä tahdilla

Asuntomessujen avajaisiin Äijälänrannassa on aikaa noin puolitoista vuotta. Huolellisen valmistelun ja onnistuneen tonttimarkkinoinnin jälkeen vuorossa on varsinaisten rakennustöiden käynnistäminen. Vierailijat pääsevät tutustumaan messualueen nykytilaan toukokuussa käynnistyvillä aluekierroksilla.


-Pientalotonttien varaustilanne on varsin hyvä. Tonttivarauksia on tehty kaikkiaan 34, kolmelta tontilta varauspäätös on edelleen tekemättä, mutta neuvotteluja niiden osalta käydään aktiivisesti. Varatuista tonteista allekirjoitettuja kauppakirjoja tai vuokrasopimuksia on 10 tontille, joista 8 vuokrasopimusta ja 2 kauppakirjaa. Rakennuslupia on jätetty toistaiseksi 13 kappaletta. Viimeinen rakennusluvan jättöpäivä on 29.3.2013, tiivistää Asuntomessut Jyväskylässä 2014 -hankkeen projektipäällikkö Anu Hakala.


Puu-Tarha ja Aalto teemat vahvasti esillä


Asuntomessuhankkeen suunnittelua ja toteutusta ohjaavat asuntomessujen pääteemat Puu-Tarha ja Aalto. Teemojen tehtävänä on tukea messualueen, rakennusten ja pihojen toteutusta aina suunnittelusta rakentamiseen saakka. Messuteemat valikoituvat kun Äijälänrannan rikas historia haluttiin yhdistää moderniin arkkitehtuuriin ja nykyaikaiseen kaupunkiasumiseen.


Puu-Tarha teema viittaa alueen pitkään historiaan maanviljelysmaana. Viime vuosisadalla alueelle perustettiin kauppapuutarhoja, ja sodan jälkeen alueella toimi kolme menestyvää puutarhayritystä. Myös viereisen Jyväsjärven läheisyys leimaa Äijälänrannan menneisyyttä. Päijänne oli merkittävä kulkuväylä ja Jyväskylän muuhun maailmaan yhdistävä side. Asuntomessujen myötä kaupunkikeskustan läheisyyteen kohoaa moderni asuinalue, missä nautitaan luonnonläheisen elämän ja tiiviin kaupunkiasumisen parhaista puolista. Voimakkaan rakentamisen vastapainona alueella pyritään mahdollisimman vihreään, ekologisesti kestäviä arvoja korostavaan ilmeeseen. Ympäristösuunnittelun keskeisenä lähtökohtana on ollut luonto ja nykyiseen ilmeeseen leimansa jättänyt viljelytoiminta. Messuilla otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa Suomessa tonttien viherrakentamista mittaava vihertehokkuustyökalu. Vihertehokkuusajattelun tarkoituksena on saada tonteille enemmän ja monimuotoisempaa kasvillisuutta. Kasvipeitteisten alueiden on havaittu parantavan kaupunkiympäristön monimuotoisuutta, toimivan ilmansaasteiden suodattimina ja parantavan hulevesien laatua. Messualueen pientalokortteli numero 222 on nimetty vihertehokkuuskortteliksi, jossa toteutetaan erityisen monimuotoisia ja luonnonmukaisia viherrakentamisratkaisuja.


Aalto teemaa Äijälänrannassa mukaillaan kun nykypäivän monimuotoinen asuminen yhdistetään kekseliääseen arkkitehtuuriin. Perhe-elämän inhimillinen mittakaava kohtaa uudet rakennusinnovaatiot, ja luonnonläheinen ajattelutapa cityasumisen mahdollisuudet. Kerros-, torni- ja omakotitalojen arkkitehtuuri yllättää ja haastaa, ja antaa pohjaa monimuotoisen asumisen uudenlaiselle toteuttamiselle.


Aluekierrokset tutustuttavat messualueen nykytilaan


Pientalojen osalta messurakentaminen käynnistyy 1.5.2013. Keskeinen sijainti Vaajakosken moottoritien läheisyydessä ja vilkkaan Rantaraitin varrella herättää varmasti kiinnostusta. –Messualue on työmaa-aluetta, eikä siellä ole ulkopuolisten lupa liikkua. Rakentajille ja urakoitsijoille liikkumislupa myönnetään aluevalvojan toimistosta, kertoo tammikuun alussa aluevalvojana aloittanut Reijo Blomster.


Toukokuusta lähtien kiinnostuneiden on mahdollista tutustua alueeseen aluevalvojan johdolla. Kierroksella osallistujat pääsevät näkemään alueen kehityksen ja kuulemaan messujen tuoreet kuulumiset. Kaupunki huolehtii osallistujille tarvittavat turvavälineet kuten turvakypärät ja -liivit.