Bostadsmässan öppnar portarna för allmänheten till den framtida stadsbyn i Tusby 3.8

Bostadsmässans jubileumsmässa i Tusby öppnar för allmänheten måndag 3.8. I år är det framför allt en trygg mässa som står i centrum för arrangemangen. Publikflödet följs upp på ett nytt sätt och inträdet sker i etapper, vilket gör det möjligt för besökarna att hålla avstånd och röra sig smidigt. Det åtta hektar stora området i Regementsparken har 33 utställningsobjekt och cirka 100 andra platser att besöka.

”Vi är mycket glada över att kunna hälsa mässbesökarna välkomna till bostadsmässan i Regementsparken. Den exceptionella situationen har på många sätt varit utmanande för alla, såväl för mässbyggare och utställare som för samarbetspartner. Först var vi tvungna att skjuta upp evenemanget med en månad och därefter var det nödvändigt att skapa en helt ny, trygg publikupplevelse”, berättar Anna Tapio, vd för Andelslaget Finlands Bostadsmässa, om den gångna våren och försommaren.

”Bostadsmässan ordnas för tredje gången i Tusby, nu med fokus på livet i en framtida stadsby, där ekologiskt boende och ansvarsfulla val är lika starkt närvarande som trivseln och gemenskapen. Vi har äran att visa upp en inspirerande och framåtblickande helhet och samtidigt fira det 50-åriga evenemanget. Den första bostadsmässan ordnades just i Tusby 1970”, fortsätter Tapio.

Säkerhetsarrangemangen gör vistelsen smidig

Säkerhetsnivån för den traditionella bostadsmässan har höjts till en ny nivå på grund av coronasituationen. Säkerhetsplanen har utarbetats i nära samarbete med de myndigheter som ansvarar för hälsa och säkerhet.

“Årets säkerhetsplan för mässan tryggar ett smidigt fungerande evenemang för besökarna, med utrymme för trivsel och aktiviteter för alla. Publiken vägleds så att alla kan känna sig trygga då de rör sig på området och då de besöker utställningsobjekten”, säger Heikki Vuorenpää, operativ chef vid Andelslaget Finlands Bostadsmässa samt säkerhetschef för mässevenemanget.

Vi fordrar att alla som arbetar på mässområdet genomgått en säkerhetsutbildning så att de aktivt kan guida och vägleda besökarna. Dessutom leder vi publiken enligt planerade rutter, med hänsyn till säkerhetsavstånd både på allmänna platser och vid utställningsobjekten,” berättar Vuorenpää om de kommande arrangemangen. Biljetterna köps i förväg på nätet.

Gemenskap och ansvar har en framträdande roll i den framtida stadsbyn

Regementsparken i Tusby startade från en vision om en framtida stadsby med mångsidiga boendeformer och en gemenskap som ökar allas trivsel. Bostadsområdet, som visas under bostadsmässan i augusti, förenar drag av både tätt och naturnära boende samt lägger fram ett brett urval olika boendelösningar.

“Mässans besökare har möjlighet att bekanta sig närmare med bland annat urbana småhus på små tomter. För första gången under bostadsmässans historia visas också townhouse-bostäder, som diversifierar områdets anblick. Även höghusbostäder med nya slags boendetjänster ingår”, säger Riikka Uusikulku, projektledare för bostadsmässan i Tusby.

Boendet i en stadsby präglas också av gemenskap, vilket tar sig uttryck i form av gemensamma gårdsbastur, platser för distansarbete, öppna, skvärliknande gator samt kolonilotter. Mitt på mässområdet finns ett kvarter för barn och seniorer, med daghem och boende för äldre.

I utkanten av mässområdet finns en park, med möjligheter till fritidsaktiviteter och samvaro för invånarna. Området har dessutom ett eget konstprogram, med bidrag från byggproducenterna och Tusby kommun.

Härtill är Regementsparken i flera avseenden ett hållbart bostadsområde,  med ett läge nära tjänsterna i Tusby centrum och dess välfungerande kollektivtrafik.

”Energilösningarna har från början ägnats särskild uppmärksamhet och många utställningsobjekt använder sig av energi från luften, solen eller jorden. Många av byggnaderna är av trä och hållbara materialval har prioriterats även i övrigt. Kolavtrycket och kolhandavtrycket har beräknats för alla utställningsobjekt”, fortsätter Uusikulku.

Bostadsmässan en kick-off för Regementsparkens bostadsområde

Mässevenemanget har tagits fram under fem års tid i ett tätt samarbete mellan Andelslaget Finlands Bostadsmässa och Tusby kommun. Bostadsmässans område har fungerat som utgångspunkt för byggandet av hela Regementsparken.

Framöver kommer Regementsparken att ha upp till 15 000 invånare. Byggandet av nästa stadsby inleds inom en snar framtid intill mässområdet. Området är ett av de största regionala byggprojekten i Helsingforsregionen.

“De som flyttar till Regementsparken har redan nu tillgång till tjänsteutbudet i Skavaböle. Butiker, ett bibliotek, en simhall och idrottsanläggning, som är på väg att bli en av de bästa i Nyland, ligger på promenadavstånd. Området ska också få nya tjänster, såsom ett skolcampus, daghem och en vårdenhet för äldre. Det här är en plats där det bästa i att bo sammanstrålar: bra tjänsteutbud och en omedelbar närhet till naturen”, säger borgmästare Arto Lindberg belåtet.

Studie om boende år 2020

Sitt jubileumsår till ära har Finlands Bostadsmässa beställt en studie om bostadsideal år 2020 i Finland (Asumisen Ihanteet Suomessa 2020) för att kartlägga hur nutidsmänniskan vill bo, samt vilka behov och önskemål som är aktuella. Studien genomfördes med tvärvetenskapliga metoder för att möjliggöra en djupgående inblick i de faktorer som formar människors uppfattningar om hemmet och idealen för hur man vill bo.

Forskarna besökte ca 40 hem och ca 1 400 finländare besvarade studiens enkät. Hembesöken gjordes på våren, strax före coronarestriktionerna. Enkäten genomfördes medan restriktionerna pågick.

– Om finländarna fick välja, skulle de bo rymligt med egna rum för olika aktiviteter. En del av forskningen genomfördes före coronan. Även då fanns det personer som arbetade på distans, som önskade sig ett eget arbetsrum. Hälften av männen önskar sig ett eget hobbyrum. Hälften av alla respondenter drömmer om ett separat kök i stället för ett öppet kök, och tvättstugan är också viktig, säger Anne Pallaste, utvecklingschef vid Bostadsmässan.

Det finns en utbredd oro över miljöns tillstånd, men man är inte beredd att lättvindigt kompromissa om sin egen boendekomfort. Förhoppningen är att tekniken ska lösa utmaningar som har med hållbarhet att göra. ”Det här är en utmaning för oss i branschen: frågan lyder hur vi kan främja hållbara val i fråga om till exempel material och energilösningar, och göra dem så lätta som möjligt att välja.”

Finländarna vill leva i en lugn miljö i närheten av naturstigar och natur. Lugna områden är särskilt viktiga för barnfamiljer. Tillgången till tjänster är naturligtvis också viktigt, och deras tillgänglighet är bäst i småhusområden som är belägna vid städernas utkanter.

Enfamiljshus är den populäraste boendeformen, vilket motiveras med närheten till naturen och friheten att kunna förverkliga egna drömmar, att göra hemmet personligt. Ungefär en fjärdedel vill bo höghus. Bland dessa respondenter finns aningen äldre personer som uppskattar problemfritt boende.

“Att satsa på sitt välbefinnande återspeglas i det som man önskar av sitt hem. Man vill att hemmet ska vara en plats för lugn och återhämtning, en hemmahamn, säger Pallaste.

“Den största förändringen som skett på 50 år är att individualismen blivit starkare. Hemmen och gårdsplanerna ger uttryck för sina ägares livsstil, vilket även framkommer i de val som gjorts under planläggningen och av Regementsparkens invånare.”

Bostadsmässan ordnas i Tusby 3–30.8.2020. Bostadsmässan är öppen dagligen kl. 12–20 på vardagarna och kl. 10–18 på helgerna. samt till kl. 22 den 21 augusti.