Asuntomessut myönsi Casa Humana -palkinnon oululaiselle arkkitehtiylioppilaalle

Osuuskunta Suomen
Asuntomessut on tänään 5.6. myöntänyt vuoden 2014 Casa Humana -palkinnon. Palkinto
on yhteensä 10 000 euroa. Casa Humana -palkinto myönnetään vuosittain
ulkopuolisen asiantuntijan valitsemalla parhaalle asuntokaavoituksen tai
-suunnittelun diplomityölle.

Tänä vuonna palkinto
myönnettiin arkkitehtiylioppilas Petri Petterssonille Oulun yliopiston
arkkitehtuurin tiedekunnasta. Casa Humana -palkinto jaettiin valtakunnallisilla
asunto- ja yhdyskuntapäivillä Helsingissä. Palkinnon jakoivat Suomen
Asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen sekä valinnan tehnyt
Rakennustietosäätiön yliasiamies Matti Rautiola.

 – Palkitsemalla nuoria
diplomityön tekijöitä Asuntomessut pyrkii tukemaan laadukasta asuinympäristön
suunnittelua. Uskon, että palkinto motivoi ja kannustaa yhä useampia
arkkitehtiylioppilaita ajankohtaisten asuntokaavoituksen ja -haasteiden
ratkomiseen, Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen kertoo.

Ensi viikolla arkkitehdin
diplomin saava Petri Pettersson on käsitellyt diplomityössään kaupunkikeskustojen
ja 60- ja 70-luvun taitteen asuinkortteleiden tiivistämistä ja
lisärakentamista. Hän on tutkinut asuinkerrostalojen korottamisen ja
korjaamisen kysymyksiä sekä esittänyt ratkaisuehdotuksen puurakentamisen
keinoin myös toimenpiteiden rahoittamiseksi.

– Aihe on mitä ajankohtaisin
ja kipein. Liki 50-vuotias kerrostalokantamme kärsii teknisestä rapistumisesta,
asuttavuusvajeesta ja sosiaalisesta heikentymisestä. Kaupunkien ja
asuntoalueiden palvelut katoavat ja yhdyskuntarakenne hajautuu, samalla ekologiset
ongelmat lisääntyvät, yliasiamies Rautiola kertoo.

Hänen mukaansa Petri
Pettersson on onnistunut ansiokkaasti yhdistämään kaikki haasteet yhteen
ratkaisuehdotukseen, puurakenteisiin lisäkerroksiin nykyisten kerrostalojen
katolle ja lisärakentamiseen väljälle pihalle. Esitetty ratkaisu tiivistäisi
olevia asuinalueita ja kaupunkirakennetta tuomalla lisää asukkaita
kortteleihin. Täten palvelujen säilyminen, jopa paraneminenkin mahdollistuisi,
kaupunkilaatu kohentuisi ja viihtyisyys lisääntyisi. Rakennusten tekniselle
korjaamiselle ja asumistason nostamiselle saataisiin rahoitusmalli.

– Diplomityö on metodiltaan
ja rakenteeltaan esimerkillinen. Taustaselvitys ja strateginen tarkastelu
vakuuttavat lukijan tekijän ajattelutavasta ja perusteluista. Suunnitelmassa
esitetyt asunnot ja syntyvä uudistettu asuinympäristö ovat viehättäviä ja
toimivia, puisiin tilaelementteihin perustuvat rakenneratkaisut teknisesti
oivaltavia. Työ todistaa oivallisesti sen, että hyviä asuntoja, nykyaikaisia
kerrostaloja, kaunista ympäristöä, sosiaalista kestävyyttä ja teknisesti
toimivia ratkaisuja voidaan luoda jo oleviin kortteleihin, vanhaa kunnioittaen
ja samalla uudistaen, Rautiola kuvailee.

Casa Humana on Osuuskunta
Suomen Asuntomessujen vuosittain myöntämä apuraha tai palkinto asumisen,
asuntosuunnittelun ja rakentamisen tutkijoille. Apurahoja on myönnetty vuodesta
1981. Apurahoilla ja palkinnoilla on tuettu muun muassa lapsen asemaa
asumisessa, asumisen terveyttä ja ekologista asumista edistäviä tutkimuksia.
Vuoden 2014 Casa Humana -palkinto on ensimmäinen uuden linjauksen mukaisesti
arkkitehtiylioppilaalle suunnattu palkinto.

Lisätiedot:

Suomen Asuntomessut,
toimitusjohtaja Pasi Heiskanen, p. 040 848 6200

Rakennustietosäätiö,
yliasiamies Matti Rautiola, p. 040 508 8861

Arkkitehtiylioppilas, Petri
Pettersson, p. 045 639 6096