Asuntomessut Kouvolassa 2019 projektipäällikkö valittu

Asuntomessut Kouvolassa 2019
projektipäälliköksi on valittu Sanna Kauppi 10.8.2015 lähtien.

Sanna Kauppi
on suorittanut maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnon metsäekonomian
ja markkinoinnin koulutusohjelmassa vuonna 2005. Määräaikaan 15.5.2015 mennessä toimeen haki 27 henkilöä, joista
haastatteluun kutsuttiin seitsemän hakijaa.

Kelpoisuusvaatimuksena
toimeen oli tekninen, kaupallinen tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Toimeen
valittavalta edellytettiin kokemusta projektinhallinnasta ja organisaation
johtamisesta. Hakijalta toivottiin hyvää organisointikykyä, kokemusta
rakentamisesta sekä innovatiivista, kehittävää ja itsenäistä otetta työhön.
Tehtävässä onnistumisen katsottiin edellyttävän ulospäin suuntautuneisuutta,
esiintymiskykyä ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Asuinrakentamisen, kaavoituksen
ja kunnallisen päätöksentekoprosessin ymmärtäminen luettiin eduksi.

Asuntomessut Kouvolassa
järjestetään vuonna 2019.

Lisätietoja:
Tekninen
johtaja Hannu Luotonen
p. 020 615
8448