Asuntomessut 2025 Oulussa: Hartaanselänrannan arkkitehtuurikilpailun voitti Hoijakka

Oulun Hartaanselänrannan Asuntomessujen arkkitehtuurikilpailun voittajaksi valittiin ehdotus nimimerkillä ”Hoijakka”, jonka tekijät olivat MUUAN Oy yhteistyössä Nomaji maisema-arkkitehtien ja käyttämiensä asiantuntijoiden (WSP Finland Oy, Arkkitehtitoimisto HKP Oy, infrakonsultointi Henry Lindgrén, Ethica Oy) kanssa. Hartaanselänrannan ideakilpailun järjestivät Oulun kaupunki, Osuuskunta Suomen Asuntomessut ja Suomen arkkitehtiliitto SAFA.

Idearikkaassa ja yksityiskohdissaan pitkälle tutkitussa ehdotuksessa Hartaanselänrannan kaupunginosan muodostivat neljä eriluonteista aluetta Varikon vanhoihin tiilirakennuksiin kytkeytyvän selkämuurin suojaan. Materiaaleina tiiltä ja puuta yhdistävän arkkitehtuurin mittakaava laskee ehdotuksessa luontevasti kohti ranta-alueita. Varikon vanhasta korjaamorakennuksesta on muodostettu Hartaanrannan puolelle alueen sydän, jonka kulttuuritapahtumat ja muu toiminta luovat yhteisöllistä elämää alueelle ja houkuttelevat kävijöitä koko kaupungista. Varikon maamerkkinä on torni, johon sijoittuu opiskelija-asumista ja hotelli.

Asukkaille yhteinen kesämökkisaari

Hartaanselän itäpuolella kaupunkirakenne on urbaania kerrostalo- ja townhouse-kortteleineen, joiden mittakaava pienenee ja ympäristö muuttuu puistomaisemmaksi siirryttäessä kohti etelää. Tukkisaaresta on luotu alueen ja kaupunkilaisten yhteinen kesämökkisaari. Pohjoispäässä rakentaminen on tuotu rohkeasti rantaan Suistovilla-pienkerrostaloissa, jättäen kuitenkin vesirajaan julkisen rantareitin.

Hartaanselän länsipuolella kaupunkirakenteen mittakaava on pienempää: pohjoisosassa kaupunkimaista korttelimuodostusta ja eteläosassa kokeellisten pientalojen aluetta. Ehdotuksessa on ideoitu hyvin toimintoja suiston ranta-alueille, niin uuden sillan pohjoispuolen laiturirakenteilla käsitellyille rannoille, joita esitetty Suistokeskus aktivoi, kuin eteläpuolisille puistomaisille ja luonnontilaisille rannoillekin.

Tuomaristo antoi lisäksi kunniamaininnan ehdotukselle nimimerkillä ”Pietarin kalansaalis”, tekijät Arkkitehdit Anttila ja Rusanen Oy yhteistyökumppaninaan Ramboll Finland Oy . Ehdotuksessa oli käsitelty Hartaanselän länsipuolta ansiokkaasti ja oikeansuuntaisesti. Pohjoisosaan on luotu sopivan pienimittakaavaista kaupunkirakennetta, joka muuntuu keventyen ja madaltuen etelän suuntaan hyötyviljely- ja metsäleikkialueen kautta luonnontilaiseksi metsiköksi alueen luontoarvoja kunnioittaen.

Hartaanselänrannan ideakilpailuun lähti 30 toimistoa

Kilpailun tavoitteena on löytää alueelle idearikas kokonaiskonsepti, joka hyödyntää mahdollisuuksien mukaan olemassa olevaa rakennuskantaa ja luonnonympäristöä sekä on teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoinen. Alueesta halutaan rakentaa korkeatasoinen, terveellinen ja virikkeitä antava, kestävän kehityksen mukainen kaupunkiympäristö, joka edistää yhteisöllisyyden syntymistä alueelle.

Ideakilpailussa esitettyjä ratkaisuja käytetään pohjana alueen asemakaavan laatimiselle. Vuoden 2025 Asuntomessut sijoittuvat Hartaanselänrannan alueelle ja ne esittelevät tulevaisuuden kaupunkiasumisen mahdollisuuksia.

Osallistumishakemuksensa Hartaanselänrannan ideakilpailuun jätti 30 arkkitehtitoimistoa, joista valittiin pisteytyksen perusteella neljä toimistoa tekemään ehdotuksensa alueen käytöstä. Valitut toimistot olivat Arkkitehtitoimisto AJAK Oy, MUUAN Oy, MANDAWORKS AB ja Arkkitehdit Anttila & Rusanen yhteistyökumppaneineen.

Monipuolisia visioita uudenlaisesta asumisesta

Kilpailuehdotukset esittelivät monipuolisia visioita uudesta kaupunginosasta Hartaanselän molemmin puolin. Uusi kevyenliikenteen silta yhdistäisi rannat ja liittäisi alueen luontevasti osaksi Oulun laajempia virkistysreittejä. Ehdotuksissa rakentamisen painopiste sijoittui Hartaanselän itäpuolelle, jonne parhaat ehdotuksista olivat luoneet urbaanin, kaupunkikulttuuria ja yhteisöllisyyttä sykkivän keskuksen Varikon vanhoja rakennuksia hyödyntäen. Toisaalta ehdotukset tarjosivat malleja luonnonläheiseen asumiseen suistomaisemassa luontoarvot säilyttäen.

Ehdotusten asumisratkaisut olivat monipuolisia edustaen eri rakennustypologioita ja niitä oli profiloitu mielenkiintoisesti erilaisille asujille ja elämäntyyleille. Asuntomessuja varten on rajattavissa kiinnostava alue salmen molemmin puolin, joka esittelee muun muassa luonnonläheistä ranta-asumista ja uutta puuarkkitehtuuria.

Lisätietoja:

Matti Matinheikki, kilpailulautakunnan puheenjohtaja puh. 044 7031112
Jonna Koivuranta, kilpailulautakunnan sihteeri puh. 045 1261147
Ritva Kuusisto, Asuntomessut 2025 Oulussa /Hartaanselänrannan projektipäällikkö puh. 040 6575776

Voittaja, ”Hoijakka” työryhmä:

MUUAN Oy:

Olli Metso
Tina Antinoja
Aleksi Rastas
Tuulikki Tanska
Oskari Lumikari
Anna Koskinen

Nomaji maisema-arkkitehdit Oy:

Anni Järvitalo
Annika Pousi
Riikka Nousiainen
Mari Ariluoma
Varpu Mikola
Elina Inkiläinen
Laura Tuorila
Jakke Mäki-Hollanti

Asiantuntijat:

Jouni Ikäheimo, Mikko Yli-Kauhaluoma, WSP Finland Oy
Pekka Leskelä, Arkkitehtitoimisto HKP Oy
Henry Lindgrén, infrakonsultointi Henry Lindgrén
Anne Raudaskoski, Ethica Oy

Kunniamaininta, ”Pietarin kalansaalis” työryhmä:

Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy:
Jesse Anttila
Mikko Rusanen
Noora Lahdenperä
Marius Savickas
Tommi Junnola

Ramboll Finland Oy:

Iida Juurinen
Aino-Kaisa Nuotio
Yrjö Rossi
Saila Hostikka
Ville Keskisaari
Mikko Pekonen
Reija Pasanen
Selen Celik Gungör