Asuntomessujen pientalorakentajat lajittelivat yli 500 tonnia

Fortumin ja Tuusulan kunnan kierrätysyhteistyö sai erinomaisen arvosanan Rykmentinpuiston asuntomessujen pientalorakentajilta. Noin 30 pientalorakentajaa pääsivät kokeilemaan Fortumin ja Tuusulan kunnan tarjoamaa kierrätyspalvelua koko rakentamisen ajan. Fortumin kierrätyspisteellä pystyi lajittelemaan 11 jätelajia ja rakennusjätettä kertyi kokonaisuudessaan yli 500 tonnia. Palveluun oltiin erittäin tyytyväisiä, vaikka nopea rakentaminen ruuhkautti ajoittain kierrätyspisteen ja lajitteluun kaivattiin neuvontaa.

Rakentajat arvostavat kierrätystä, mutta lajittelu on haastavaa

Fortumin kierrätyspiste sijoitettiin keskeiselle paikalle messualueelle ja sinne sai lajitella pientalon rakennuspaikalla syntyvän jätteen koko rakentamisen ajan. Fortumin teettämässä palautekyselyssä selvisi, että pientalorakentajat arvostivat palvelua joko paljon tai erittäin paljon, mutta kertoivat lajittelun olevan vaikeaa joko itselle tai urakoitsijalle. Tämä näkyikin jätteiden lajittelussa, sillä sekalaista uudisrakennusjätettä syntyi verrattain paljon. Fortum oli järjestänyt omat keräysastiat kierrätys- ja jätepuulle, painekyllästetylle puulle, metalleille, pahville, paperille, villalle, kiviainekselle, pakkausmuovikalvolle sekä kipsijätteelle. Uudisrakennusjätteisiin tuli lajitella vain sellainen jäte, joka sisälsi montaa eri materiaalia.

Suurin osa Fortumin kyselyyn vastaajista kertoi, että ilman tarjottua palvelua pientalotontille olisi tilattu jätelavoja, mikä olisi varmasti vähentänyt edelleen kierrätettävien materiaalien lajittelua, sillä tontit ovat pieniä, eikä niihin voi sijoittaa useita jätelavoja rakentamisen ajaksi.

– Suomen Asuntomessut ja Tuusulan kunta sekä Fortum sai todella hyvän mielen aikaan tällä palvelulla. Säästyi aikaa ja rahaa sekä ennen kaikkea kierrätys helpottui. Lajittelu oli helppoa ja vain muutamia kertoja asemat olivat turhan täynnä, kuvasivat pientalorakentajat kierrätyspisteen toimintaa kyselyssä.

Fortum ja Tuusulan kunta ovat tyytyväisiä kierrätyspilottiin ja palvelun ahkeraan käyttöön. Noin vuoden ajan palvellut kierrätyspiste ruuhkautui ajoittain, vaikka tyhjennyksiä tilattiin Fortumilta liki 300 kertaa. Fortum kiittää rakentajia lajittelusta nopeatahtisen rakentamisen keskellä ja ottaa kehitysideat ilolla vastaan. Eräs rakentaja ehdotti ota tai jätät -kierrätysnurkkaa, jossa materiaaleja olisi voinut kierrättää vielä asuntomessurakentajien keskuudessa. Lisäksi kierrätyspisteelle toivottiin enemmän neuvontaa lajittelusta usealla kielellä.

Jätemateriaalit kiertävät teollisuuden raaka-aineiksi

Suuri osa jätemateriaaleista saa uuden elämän joko Fortumin omissa kierrätysprosesseissa tai yhteistyökumppaneiden avulla. Pilottia vauhditti EU:n kierrätystavoitteet, jossa 75% rakennustyömaan jätteistä¤ tulisi voida kierrättää. Yksi konkreettinen kierto syntyy puumateriaalista, joka matkaa esikäsittelyn jälkeen Fortumin lämpölaitokselle energiahyötykäyttöön ja sieltä edelleen muun muassa kaukolämmöksi pientaloihin.
Kierrätyspisteeltä metallit kiertävät Fortumiin kuuluvan Fincumetin laitoksen kautta teollisuuden raaka-aineeksi. Pakkausmuovit kuljetetaan puolestaan Riihimäelle, jossa niistä jalostetaan uusioraaka-ainetta, Fortum Circo kierrätysmuovigranulaattia. Pilotin päätyttyä heinäkuussa 2020 suurimmat jätevirrat syntyivät uudisrakennusjätteestä, kiviaineksesta sekä erilaisista puumateriaaleista.

Lisätiedot
Juha Hämäläinen
juha.hamalainen(at)fortum.com
Tuotelinjapäällikkö, kierrätys- ja jäteliiketoiminta
Fortum  Recycling & Waste Solutions

Riikka Uusikulku
riikka.uusikulku(at)tuusula.fi
projektipäällikkö, Asuntomessut Tuusulassa 2020
Tuusulan kunta